W biegu

Godzinę przed odjazdem ekspresu Kolei Trizondalskich TriBahn Ex 003 ZRD do stacji Pięciogród Elektrownia przez Ossen Główny i Rotterę Główną ogłoszono w Dzienniku Praw Królestwa Trizondalu powołanie już drugiego w tym miesiącu Naczelnika Królewskiego. Po przekazaniu kompetencji wyboru Naczelnika Królewskiego Sejmowi Wielkiemu przez JKW Marcina I, a po wcześniejszej abdykacji  JKM Tomasza I Sejm Wielki wybrał na Naczelnika Marcela Hansa. Jednak dopiero pasażerowie następnego pociągu do Pięciopolski (do Nowego Czerwińska, przesiadka do Pięciogrodu) przez Rotterę grubo po północy mogli wieźć wieść o powołaniu pierwszego od dawna nowego gabinetu rządowego w Trizondalu – Rady Stanu (notabene był to pociąg pospieszny P 004 Postęp).

Tak na dobrą sprawę zmiany zaczęły się już 3 marca, gdy abdykował JKM Tomasz I.  Tego samego dnia do Ojczyzny powrócili Ferenc Zagórski, Simon von Landsbergen oraz Willam Young. Stało się jasne, że to moment przełomowy w 5-letniej historii Trizondalu. Mieszkańcy całkiem sami mieli postanowić o kształcie państwa. Hasłem sztandarowym stał się Nowy Trizondal, w którym, jak powiedział obecny Radca Stanu ds. Reformy Parlamentu i Samorządu Simon von Landsbergen:

Trzeba tworzyć Nowy Trizondal z poszanowaniem dla przeszłości. Trzeba szanować każdego obywatela, trzeba go wysłuchać. Niech każdy poczuje się być częścią wielkiej rodziny.

Niestety nie wszyscy zrozumieli do końca potrzebę przemian. Stąd można tłumaczyć różne niewybredne komentarze dotyczące organizacji Sejmu Wielkiego oraz perspektyw rozwojowych Trizondalu. Jednak są to osamotnione głosy na morzu entuzjazmu jakim stała się ojczyzna prawie 20 obywateli.

Jednak szybko narodziło się pytanie: jaki ma być ten nowy Trizondal?  Czy potrzebna radykalnej zmiany ustroju, a może tylko lekkiego odświeżenia instytucji monarchii? W ankiecie organizowanej przez Simon & Co większość obywateli opowiedziała się za republiką, jednak monarchia parlamentarna także zyskała dużą liczbę głosów. Równocześnie dużą popularnością cieszy się system prezydencko-parlamentarny. Nie trudno się więc wymyślić, że spora część v-życia w Królestwie dotyczy właśnie zmiany ustroju i pomysłów z tym związanych. Jednak naiwnym byłby ten, kto uwierzyłby, że wystarczy zmienić ustrój by naprawić społeczeństwo.

Społeczeństwo, które przesiąknięte wewnętrznymi podziałami, w którym niestety często można było spotkać oznaki braku poszanowania drugiego człowieka, także musi się poddać nieodwołalnym i koniecznym zmianom. System tytułów szlacheckich najprawdopodobniej się nie utrzyma. Nigdy jednak nie wnosił nic więcej niż kilka słów do podpisu utytułowanych obywateli. Aby społeczeństwo dorównywało kroku zmianom w państwie trzeba stworzyć system gratyfikacji aktywnych obywateli. W połączeniu z modułem sklepu, który ma być zainstalowany na forum, ma powstać system medali, a także innych odznaczeń, który będzie mobilizował mieszkańców do pracy, a zarazem obligował do szanowania dokonań innych.

Nie koniec to jednak zapowiadanych i planowanych zmian. Tyle jest różnych kultur i zwyczajów w świecie realnym, że mieszanka niektórych może zaowocować czymś niepowtarzalnym i właśnie taką niepowtarzalność chcą stworzyć mieszkańcy Trizondalu. XIX – początek XX wieku, kultura Europy środkowej, zachodniej, rewolucyjna Francja, kawaleria i poduszkowce w wojsku to tylko niektóre pomysły by zainteresować jeszcze niezainteresowanych, by obudzić ciekawość poznawania świata i dać taką możliwość. Zdecydowanie tak planowane zmiany świetnie współgrają z istniejącymi już instytucjami kulturalnymi Trizondalu.

***

Wersja w języku wschodnim: V pyeku
Kotsynyn brset otjastem egzbrezu Goley Drysontalzgych DryPahn Ex 003 SRT to zdacjy Byyncyokrót Elegdrovnya brses Ozzen Kłóvni y Rodderyn Kłóvną okłozsono v Tsyennygu Brav Grólezdva Drysontalu bovołanye już trukyeko v dim myezyącu Nacselnyga Grólevzgyeko. Bo brsegasanyu gombedencjy viporu Nacselnyga Grólevzgyeko Zejmovy Vyelgyemu brses JGV Marcyna Y, a bo vcseśnyej aptigacjy JGM Domazsa Y Zejm Vyelgy viprał na Nacselnyga Marcela Hanza. Jetnag tobyero bazażerovye nazdynbneko bocyąku to Byyncyobolzgy (to Noveko Cservyńzga, brsezyatga to Byyncyokrotu) brses Rodderyn krupo bo bółnoci mokly vyeźć vyeść o bovołanyu byervzseko ot tavna noveko kapynedu rsątoveko v Drysontalu – Rati Zdanu (nodapene pił do bocyąk bozbyezsni B 004 Bozdynb).

Dag na toprą zbravyn smyani sacsynłi zyyn już 3 marca, kti aptigovał JGM Domazs Y. Deko zameko tnya to Ojcsisni bovrócyly Ferenc Sakórzgy, Zymon won Lantzperken oras Vyllam Iounk. Zdało zyyn jazne, że do momend brsełomovi v 5-lednyej hyzdoryy Drysontalu. Myezsgańci całgyem zamy myely bozdanovyć o gzsdałcye bańzdva. Hazłem zsdantarovim zdał zyyn Novi Drysontal, v gdórim, jag bovyetsyał opecni Ratca Zdanu tz. Reformi Barlamendu y Zamorsątu Zymon won Lantzperken:

Drsepa dvorsić Novi Drysontal s bozsanovanyem tla brsezsłoścy. Drsepa zsanovać gażteko opivadela, drsepa ko vizłuchać. Nyech gażti bocsuje zyyn pić csynścyą vyelgyej rotsyni.

Nyezdedi nye vzsizci srosumyely to gońca bodrsepyn brsemyan. Zdąt można dłumacsić różne nyevipretne gomendarse todicsące orkanysacjy Zejmu Vyelgyeko oras berzbegdiv rosvojovich Drysontalu. Jetnag zą do ozamodnyone kłozi na morsu endusjasmu jagym zdała zyyn ojcsisna bravye 20 opivadely.

Jetnag zsipgo narotsyło zyyn bidanye: jagy ma pić den novi Drysontal? Csi bodrsepna ratigalnej smyani uzdroju, a może dilgo leggyeko otśvyeżenya ynzdiducjy monarchyy? V angyecye orkanysovanej brses Zymon & Co vyyngzsość opivadely obovyetsyała zyyn sa rebuplygą, jetnag monarchya barlamendarna dagże sizgała tużą lycspyn kłozóv. Róvnocseśnye tużą bobularnoścyą cyezsi zyyn zizdem bresitencgo-barlamendarni. Nye drutno zyyn vyync vimiślyć, że zbora csynść w-żicya v Grólezdvye todicsi vłaśnye smyani uzdroju y bomizłóv s dim svyąsanich. Jetnag nayvnim piłpi den, gdo uvyersiłpi, że vizdarcsi smyenyć uzdrój pi nabravyć zbołecseńzdvo.

Zbołecseńzdvo, gdóre brsezyągnyynde vevnyndrsnimy botsyałamy, v gdórim nyezdedi csynzdo można piło zbodgać osnagy pragu bozsanovanya trukyeko csłovyega, dagże muzy zyyn bottać nyeotvołalnim y gonyecsnim smyaną. Zizdem didułóv zslachecgych najbravtobotopnyej zyyn nye udrsima. Nykti jetnag nye vnozył nyc vyyncej nyż gylga złóv to botbyzu udidułovanich opivadely. Api zbołecseńzdvo toróvnivało grogu smyanom v bańzdvye drsepa zdvorsić zizdem kradifygacjy agdivnich opivadely. V bołącsenyu s motułem zglebu, gdóri ma pić saynzdalovani na forum, ma bovzdać zizdem metaly, a dagże ynnich otsnacseń, gdóri pyntsye mopylysovał myezsgańcóv to braci, a sarasem oplykovał to zsanovanya togonań ynnich.

Nye gonyec do jetnag sabovyatanich y blanovanich smyan. Dile jezd różnich guldur y svicsajóv v śvyecye realnim, że myezsanga nyegdórich może saovocovać csimś nyebovdarsalnim y vłaśnye dagą nyebovdarsalność chcą zdvorsić myezsgańci Drysontalu. XYX – bocsądeg XX vyegu, guldura Eurobi śrotgovej, sachotnyej, revolucijna Francja, gavalerya y botuzsgovce v vojzgu do dilgo nyegdóre bomizłi pi saynderezovać jezscse nyesaynderezovanich, pi oputsyć cyegavość bosnavanya śvyada y tać dagą możlyvość. Stecitovanye dag blanovane smyani śvyednye vzbółkrają s yzdnyejącimy już ynzdiducjamy gulduralnimy Drysontalu.

Reklamy
Categories: Trizondal | Tagi: | 2 Komentarze

Zobacz wpisy

2 thoughts on “W biegu

  1. Goguś

    Ale gówno…

  2. Poziom polskich gimnazjalistów obniża się coraz bardziej. Kiedyś potrafili jeszcze stwierdzić, co jest „gównem”, dziś już nie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: