Z pałacu do gabinetu

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.” – te słynne słowa prymasa Wyszyńskiego są aktualne nawet w świecie wirtualnym.  Tym razem jednak nie chodzi o tę pierwszą część cytaty, a o drugą.  Czyżby obywatele Trizondalu osiągnęli wreszcie pokój swojego serca?  Od czterech dni nie ma już Królestwa Trizondalu, w miejsce złotych koron, berła i wielkiego królewskiego tronu przyszedł nieduży gabinet prezydencki, w którym mają zapadać najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości państwa.  Przeprowadzka władzy centralnej na ul. 24-lutego do dawnego gmachu Prezydenta RSiT miała miejsce już na początku marca, chociaż nie nagłaśniano tego. Wówczas nawet nie padały w Trizondalu jeszcze jakiekolwiek  poważne propozycje dotyczące republiki. Powód przenosin był prozaiczny – nieduża odległość od Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, w którym zasiada Naczelnik Królewski (sic!).

Jednak to nie Sztab Generalny ma gwarantować pokój. Ten ma swoje fundamenty całkiem gdzieś indziej – w kulturze.  Wczoraj został oficjalnie otwarty II Oddział Biblioteki Dziejów – Archiwum Sclavińskie, w którym Trizondalczycy archiwizują historię prawdziwą Sclavinii, dawnych współobywateli. Swoje zdziwienie w tej materii wykazuje magazyn „Nowe Średniowiecze” w artykule „Od Akwinaty do Pinocheta: Społeczna Inżynieria Mikronacyjnej Prawicy”:

Zrządzeniem ironicznie usposobionego losu większość dostępnych dziś materiałów związanych z istnieniem II Królestwa Sclavinii – kopie publicznych wystąpień, fragmenty infrastruktury informatycznej – zachowane zostały dzięki zapobiegliwości przeciwników i dysydentów Królestwa – znajdziemy je dziś rozproszone m.in.WurstlandiiTrizondalu i Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu.

Trizondalczycy jednak nigdy nie byli wrogami Sclavińczyków.  Problem w tym, że nagle w historii świata wirtualnego powstał drugi naród sclaviński, który podpisywał się pod dokonaniami pierwszego, ale nie wiele miał z nim wspólnego. Jak sam autor artykułu pisze, była to „iluzja pokolenia neostrady„, iluzja do której urzeczywistnienia nie powinno się nigdy więcej dopuścić.  Rozliczyć sprawców z ich czynów to nasze zadanie i obowiązek dziejowy.

Dalszym naszym obowiązkiem dziejowym jest nagrodzić bohaterów. To strasznie przykre, że przez 5 długich lat nie udało nam się wystarczająco doniośle mówić o naszej przeszłości, że nie udało nam się nagrodzić taki mężów  stanu jak: Krzysztov von Latoo, Paweł de Warnac, Marcin Sokołowicz, Mateusz Morawiec, Przemysław Jańczyk, Łukasz Ogrzebacz,  Karolina Sobieszek czy z czasów RSiT Maciej Sienkiewicz, Andrzej Andrzejewicz, Karton Soku i wiele, wiele innych cichych, zapominanych bohaterów. W tej chwili trwa wybieranie siedziby Świątyni Ojczyzny, która będzie miała na celu upamiętnienie tych zasłużonych dla rozwoju Trizondalu ludzi. Oby ta inicjatywa nie była tylko tymczasowa, a wpisała się na stałe w trizondalski krajobraz.

Trzy gwiazdy na czerwono-biało-niebieskim sztandarze z dniem dzisiejszym ponownie zaczęły powiewać nad ambasadą Trizondalu w Tyrencji, która odradza się niczym Feniks z popiołów.  W Trizondalczykach odradza się powoli duch współpracy międzynarodowej i takowa potrzeba. Coraz więcej i więcej inicjatyw łączy mieszkańców krajów Kontynentu Wschodniego, a ma być ich jeszcze więcej, nad czym w  swoich gabinetach, za biurkami pracują dyplomacji, a z drugiej strony przedsiębiorcy.  Istnieje szansa stworzyć międzynarodowe przedsiębiorstwa, międzynarodowe gazety, całe branże przemysłowe.

Oliwy do płonącego ognia symbolizującego pokój dolał niedawno Marcin von Biberstein-Krasicki, który zapowiedział powstanie nowego systemu gospodarczego.  Ultimate Points nie dorównuje rozbudowanym systemom gospodarczym, jednak tak na dobrą sprawę w ilu krajach takowe istnieją i ile krajów jest dzięki nim aktywnych? Brak danych na ten temat, bo tyle definicji aktywności, ile osób ją definiujących, dokładnie tak samo ma się sprawa z system gospodarczym. Jednak przecież, co nas nie zabije to wzmocni. Z systemem gospodarczym w ogóle sprawa przybiera raczej różowe barwy niżeli szare.

Tymczasem w Trilandzie odradza się lokalny patriotyzm – niezwykle ważne wydarzenie dziejowe. Właściwie lepiej powiedzieć, że on powstaje. Powstaje w najmniejszym i jednym z najstarszych zakątków Państwa Trizondalskiego. Po drugiej stronie kontynentu rodzi się nowy mikroregion – Ziemia Mikronalezyjska. Ma być to region działający w ramach Gubernatorstwa Dalmencji i o innym sposobie funkcjonowania nie powinno i nie może być mowy. Nowi mieszkańcy, którzy przybyli częściowo z Victorii (gdzie także istnieje Mikronalezja), ale także w dużej części z innych regionów naszego państwa dostali ogromną swobodę w określaniu swojej małej ojczyzny. Teraz trzeba trzymać kciuki i pomagać im ją tworzyć. Na tym tle słabo wypadają inne regiony, ale czy życie musi opierać się na ciągłej i nużącej rywalizacji?! Najważniejsze jest cieszyć się tym, co jest i pracować by osiągnąć własne spełnienie.

P.S

Gazeta Górnicza ma nowy motyw strony, mamy nadzieję, że się spodoba.

***

Verzja Vzchotnya: S bałacu to kapynedu

„Bogój śvyadovi sacsina zyyn ot bogoju nazseko zerca.” – ?de złinne złova brimaza Vizsińzgyeko zą agdualne naved v śvyecye vyrdualnim. Dim rasem jetnag nye chotsy o dyn byervzsą csynść cidadi, a o truką. Csiżpi opivadele Drysontalu ozyąknynly vrezscye bogój zvojeko zerca? Ot csderech tny nye ma już Grólezdva Drysontalu, v myejzce słodich goron, perła y vyelgyeko grólevzgyeko dronu brsizsetł nyetużi kapyned bresitencgy, v gdórim mają sabatać najvażnyejzse tecisje todicsące brsizsłoścy bańzdva. Brsebrovatsga vłatsi cendralnej na ul. 24-ludeko to tavneko kmachu Bresitenda RZyD myała myejzce już na bocsądgu marca, chocyaż nye nakłaśnyano deko. Vóvcsaz naved nye batałi v Drysontalu jezscse jagyegolvyeg bovażne brobosicje todicsące rebuplygy. Bovót brsenozyn pił brosaycsni – nyetuża otlekłość ot Zsdapu Keneralneko Zył Sprojnich, v gdórim sazyata Nacselnyg Grólevzgy (zyc!).

Jetnag do nye Zsdap Keneralni ma kvarandovać bogój. Den ma zvoje funtamendi całgyem ktsyeś yntsyej – v guldurse. Vcsoraj sozdał ofycjalnye odvardi YY Ottsyał Pyplyodegy Tsyejóv – Archyvum Zclawyńzgye, v gdórim Drysontalcsici archyvysują hyzdoryyn bravtsyvą Zclawynyy, tavnich vzbółopivadely. Zvoje stsyvyenye v dej maderyy vigasuje makasin „Nove Śretnyovyecse” v ardigule „Ot Agvynadi to Bynocheda: Zbołecsna Ynżinyerya Mygronacijnej Bravyci”:

Srsątsenyem yronycsnye uzbozopyoneko lozu vyyngzsość tozdynbnich tsyś maderyałóv svyąsanich s yzdnyenyem YY Grólezdva Zclawynyy – gobye buplycsnich vizdąbyeń, frakmendi ynfrazdrugduri ynformadicsnej – sachovane sozdałi tsyyngy sabopyeklyvoścy brsecyvnygóv y tizitendóv Grólezdva – snajtsyemi je tsyś rosbrozsone m.yn.Vurzdlantyy, Drysontalu y Sjetnocsonim Zocjalyzdicsnim Grólezdvye Hyrzhperkyy y Veerlantu.

Drysontalcsici jetnag nykti nye pily vrokamy Zclawyńcsigóv. Broplem v dim, że nakle v hyzdoryy śvyada vyrdualneko bovzdał truky narót zclawyńzgy, gdóri botbyzivał zyyn bot togonanyamy byervzseko, ale nye vyele myał s nym vzbólneko. Jag zam audor ardigułu byzse, piła do „ylusja bogolenya neozdrati”, ylusja to gdórej ursecsivyzdnyenya nye bovynno zyyn nykti vyyncej tobuścyć. Roslycsić zbravcóv s ych csinóv do nazse satanye y opovyąseg tsyejovi.

Talzsim nazsim opovyąsgyem tsyejovim jezd nakrotsyć pohaderóv. Do zdrazsnye brsigre, że brses 5 tłukych lad nye utało nam zyyn vizdarcsająco tonyośle móvyć o nazsej brsezsłoścy, że nye utało nam zyyn nakrotsyć dagy mynżóv zdanu jag: Grsizsdow won Ladoo, Baveł te Varnac, Marcyn Zogołovycs, Madeuzs Moravyec, Brsemizłav Jańcsig, Ługazs Okrsepacs, Garolyna Zopyezseg csi s csazóv RZyD Macyej Zyengyevycs, Antrsej Antrsejevycs, Gardon Zogu y vyele, vyele ynnich cychich, sabomynanich pohaderóv. V dej chvyly drva vipyeranye zyetsypi Śvyądiny Ojcsisni, gdóra pyntsye myała na celu ubamyyndnyenye dich sazłużonich tla rosvoju Drysontalu lutsy. Opi da ynycjadiva nye piła dilgo dimcsazova, a vbyzała zyyn na zdałe v drysontalzgy grajopras.

Drsi kvyasti na cservono-pyało-nyepyezgym zsdantarse s tnyem tsyzyejzsim bonovnye sacsynłi bovyevać nat ampazatą Drysontalu v Direncjy, gdóra otratsa zyyn nycsim Fenygz s bobyołóv. V Drysontalcsigach otratsa zyyn bovoly tuch vzbółbraci myyntsinarotovej y dagova bodrsepa. Coras vyyncej y vyyncej ynycjadiv łącsi myezsgańcóv grajóv Gondinendu Vzchotnyeko, a ma pić ych jezscse vyyncej, nat csim v zvoych kapynedach, sa pyurgamy bracują tiblomacjy, a s trukyej zdroni brsetzyynpyorci. Yzdnyeje zsanza zdvorsić myyntsinarotove brsetzyynpyorzdva, myyntsinarotove kasedi, całe pranże brsemizłove.

Olyvi to błonąceko oknya zimpolysująceko bogój tolał nyetavno Marcyn won Pyperzdeyn-Grazycgy, gdóri sabovyetsyał bovzdanye noveko zizdemu kozbotarcseko. Uldymade Boyndz nye toróvnuje rosputovanim zizdemom kozbotarcsim, jetnag dag na toprą zbravyn v ylu grajach dagove yzdnyeją y yle grajóv jezd tsyyngy nym agdivnich? Prag tanich na den demad, po dile tefynycjy agdivnoścy, yle ozóp ją tefynyującich, togłatnye dag zamo ma zyyn zbrava s zizdem kozbotarcsim. Jetnag brsecyeż, co naz nye sapyje do vsmocny. S zizdemem kozbotarcsim v okóle zbrava brsipyera racsej różove parvi nyżely zsare.

Dimcsazem v Drylantsye otratsa zyyn logalni badryodism – nyesvigle vażne vitarsenye tsyejove. Vłaścyvye lebyej bovyetsyeć, że on bovzdaje. Bovzdaje v najmnyejzsim y jetnim s najzdarzsich sagądgóv Bańzdva Drysontalzgyeko. Bo trukyej zdronye gondinendu rotsy zyyn novi mygrorekyon – Syemya Mygronalesijzga. Ma pić do rekyon tsyałająci v ramach Kupernadorzdva Talmencjy y o ynnim zbozopye fungcjonovanya nye bovynno y nye może pić movi. Novy myezsgańci, gdórsi brsipily csynścyovo s Wycdoryy (ktsye dagże yzdnyeje Mygronalesja), ale dagże v tużej csynścy s ynnich rekyonóv nazseko bańzdva tozdaly okromną zvopotyn v ogreślanyu zvojej małej ojcsisni. Deras drsepa drsimać gcyugy y bomakać ym ją dvorsić. Na dim dle złapo vibatają ynne rekyoni, ale csi żicye muzy obyerać zyyn na cyąkłej y nużącej rivalysacjy?! Najvażnyejzse jezd cyezsić zyyn dim, co jezd y bracovać pi ozyąknąć vłazne zbełnyenye.

B.Z

Kaseda Kórnycsa ma novi modiv zdroni, mami natsyeję, że zyę zbotopa.

Reklamy
Categories: Trizondal | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: