Hit eksportowy?

2 tysiące pociągów dziennie na torach, własne portale, własna baza danych klientów i dziesiątki różnych pomysłów – tak można opisać Koleje Trizondalskie TriBahn, które zostały założone jeszcze w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu, a obecnie przeżywają swój rozkwit.  Wszystko rozpoczęło się tak naprawdę w lutym tego roku, gdy przedstawiono na forum projekt rozkładu dla dworca głównego w Trizopolis, kategorie pociągów i ogólne pomysły dotyczące rozwoju firmy. Prawdziwą atrakcją na skalę światową są wydawane własne bilety, które można sobie wydrukować. Także własny program do kupna bilet przez internet (sic!), własny menadżer kolejowy oraz program do lokalizacji wszystkich stacji kolejowych w kraju złożyły się na sukces kolejowego przewoźnika pasażerskiego.  Początkowo mało kto mógł przewidzieć takie powodzenie całej inicjatywy. Gdy podbito już rynek krajowy, KT TriBahn zabrały się za organizację przewozów w kilku krajach Kontynentu Wschodniego. Zrzeszenie Kolejowe Wschód to pierwszy w historii portal dla pasażerów kolejowych z różnych krajów v-świata…

Na początek zapytaliśmy Wydział Klienta KTT o liczbę sprzedanych do tej pory biletów. Nie ma oficjalnych informacji na ten temat, baza danych klientów jest objęta tajemnicą handlową, a jak się udało nam nieoficjalnie dowiedzieć, z chwilą wprowadzenie Biletów Elektronicznych (kont internetowych dla stałych pasażerów) zaprzestano prowadzenia takiej statystyki.  Trzeba się jednak liczyć z około 50 biletami oraz kilkoma Kartami Kolejowymi. Większość dotyczy długich relacji, bo tutaj już dane mówią o 80% wszystkich biletów.  Kilka biletów to bilety okresowe (tzw. miesięczne i 2-tygodniowe). Oprócz tego nie brak specjalnych biletów np. urodzinowych czy rocznicowych.  W maju miała miejsce obniżka cen niemal o połowę. Koszt podróży koleją to sprawa śmiesznych pieniędzy, a wszystko okraszone dodatkowymi zniżkami!

Ale jak kupić bilet? Poza tradycyjnym formularzem na forum istnieje Elektroniczne Okienko Kasowe!  Na specjalnej stronie internetowej potrzebujemy zaledwie kilka minut by zamówić interesujący nas bilet, a w ciągu następnych kilku godzin skontaktuje się z nami doradca kolejowy i wystawi bilet. Jest to niewątpliwe ułatwienie sprawy. Mimo to większość biletów została sprzedanych za pomocą tradycyjnego formularza – stąd firma wciąż nie wycofuje się z jego używania.  Bilet jest wysyłany w formie obrazka zamieszczonego na serwerze oraz dodawany do konta klienta (jeśli ten takie posiada).  Jeśli ktoś kupi Kapitalny Bilet Turystyczny to dostanie cały przewodnik swojej podróży, przewodnik miasta/regionu do którego się wybrał oraz zapewnione na bieżąco wsparcie w czasie podróży.  Wróćmy jednak na chwilę do konta klienta czyli w żargonie trizondalskich kolejarzy: Biletu Elektronicznego. Każdy stały klient (posiadający bilet okresowy, KBT lub Kartę Kolejową) dostaje własną stronę w bazach danych KTT. Na stronie tej są informacje o kupionych przez niego biletach, kopie tych biletów oraz inne potrzebne dla systemu informacje. Wiele państw wirtualnych posiada podstrony dla swoich mieszkańców, gdzie Ci podają swoje dane, informacje itp. W Trizondalu tego nie ma, jednak rynek nie znosi nisz i to prywatna firma zaczęła coś prowadzić.

Koleje to kwestia narracji. Narracja ta z każdym dniem dotyczy coraz większej ilości dziedzin v-życia!  Podróżując pociągiem możemy już za darmo wysłuchać koncertu muzyki klasycznej, przy kupnie biletu dostajemy wiersze poetów trizondalskich. KT TriBahn to obecnie wydawca jedynych przewodników po trizondalskich miastach. Jednak Koleje Trizondalskie chcą też wspierać sport i reklamować go!  Dzisiaj rząd Trizondalu wyraził zgodę na zawarcie umowy nt. biletów pracowniczych dla urzędników państwowych.  W niedalekiej przyszłości Koleje chcą zawrzeć umowę z przewoźnikami lotniczymi, a później z organizacjami kulturalnymi. Mało tego,  KT TriBahn posunęło się jeszcze dalej i ostatnio przygotowało czytelnikom trizondalskich gazet kilka artykułów nt. podróży koleją oraz niedawnego wstrzymania częściowo ruchu pasażerskiego w Dalmencji ze względu na zwiększone natężenie ruchu towarowego. Do współpracy z przewoźnikiem pasażerskim chcą dołączyć Siły Zbrojne, które zamierzają zorganizować sieć przewozów towarowych w kraju.

Gdy rynek trizondalski nasycił się już nową atrakcją Zarząd KT TriBahn postanowił wyruszyć na podbój Kontynentu Wschodniego. Początkową główną inwestycją było utworzenie spółki-córki – Kolei Republikańskich w Republice Victorii. Niestety bardzo ślamazarne prace nad liczbą miast w tej młodej mikronacji oraz brak map (doszło do tego, że sami kolejarze musieli tworzyć mapy krajowe tam!) zniechęcił przewoźnika i przewozy do Megalopolis odłożono w czasie na „później”.  Własny przewoźnika pasażerski w kościelnej Rotrii – to był kolejny plan prezesów znad Renu Królewskiego. Prace wstrzymano już na wstępie ze względu na brak map. Wraz z remontem stacji kolejowej Korleone pojawił się pomysł stworzenia połączenia do Monderii. Tam propozycja Kolei Trizondalskich padła na podatny grunt i szybko powołano do życia Koleje Królewskie, które mają już własną elektroniczną Kasę Biletową. Kilkanaście razy dziennie do Hanssi – stolicy Monderii kursują pociągi ekspresowe oraz regionalne. Wspólna strona dla pasażerów obu krajów także zachęca do podróżowania. Za jedyne niepowodzenie KTT uchodzi odmowa organizacji przewozów kolejowych w Tyrencji, co wynikało z klimatu tego kraju.  Jak dalej będzie wyglądać przyszłość Kolei Trizondalskich? Czy narodowy przewoźnik zdoła utworzyć międzynarodową siatkę połączeń kolejowych na całym Kontynencie Wschodnim?

***

Wers. wsch. : Hyd egzbordovi

2 dizyące bocyąkóv tsyennye na dorach, vłazne bordale, vłazna pasa tanich glyendóv y tsyezyądgy różnich bomizłóv – dag można obyzać Goleje Drysontalzgye DryPahn, gdóre sozdałi sałożone jezscse v Rsecsbozbolydej Zclawynyy y Drysontalu, a opecnye brseżivają zvój rosgvyd. Vzsizdgo rosbocsynło zyyn dag nabravtyn v ludim deko rogu, kti brsetzdavyono na forum brojegd rosgłatu tla tvorca kłóvneko v Drysobolyz, gadekorye bocyąkóv y okólne bomizłi todicsące rosvoju fyrmi. Bravtsyvą adragcją na zgalyn śvyadovą zą vitavane vłazne pyledi, gdóre można zopye vitrugovać. Dagże vłazni brokram to gubna pyled brses ynderned (zyc!), vłazni menatżer golejovi oras brokram to logalysacjy vzsizdgych zdacjy golejovich v graju słożiłi zyyn na zugcez golejoveko brsevoźnyga bazażerzgyeko. Bocsądgovo mało gdo mókł brsevytsyeć dagye bovotsenye całej ynycjadivi. Kti botpydo już rineg grajovi, GD DryPahn saprałi zyyn sa orkanysacjyn brsevosóv v gylgu grajach Gondinendu Vzchotnyeko. Srsezsenye Golejove Vzchót do byervzsi v hyzdoryy bordal tla bazażeróv golejovich s różnich grajóv w-śvyada…

Na bocsądeg sabidalyśmi Vitsyał Glyenda GDD o lycspyn zbrsetanich to dej bori pyledóv. Nye ma ofycjalnich ynformacjy na den demad, pasa tanich glyendóv jezd opjynda dajemnycą hantlovą, a jag zyyn utało nam nyeofycjalnye tovyetsyeć, s chvylą vbrovatsenye Pyledóv Elegdronycsnich (gond yndernedovich tla zdałich bazażeróv) sabrsezdano brovatsenya dagyej zdadizdigy. Drsepa zyyn jetnag lycsić s ogoło 50 pyledamy oras gylgoma Gardamy Golejovimy. Vyyngzsość todicsi tłukych relacjy, po dudaj już tane móvyą o 80% vzsizdgych pyledóv. Gylga pyledóv do pyledi ogrezove (dsv. myezyyncsne y 2-dikotnyove). Obrócs deko nye prag zbecjalnich pyledóv nb. urotsynovich csi rocsnycovich. V maju myała myejzce opnyżga cen nyemal o bołovyn. Gozsd botróżi goleją do zbrava śmyezsnich byenyyntsi, a vzsizdgo ograzsone totadgovimy snyżgamy!

Ale jag gubyć pyled? Bosa draticijnim formularsem na forum yzdnyeje Elegdronycsne Ogyengo Gazove! Na zbecjalnej zdronye yndernedovej bodrsepujemi saletvye gylga mynud pi samóvyć ynderezująci naz pyled, a v cyąku nazdynbnich gylgu kotsyn zgondagduje zyyn s namy toratca golejovi y vizdavy pyled. Jezd do nyevądblyve uładvyenye zbravi. Mymo do vyyngzsość pyledóv sozdała zbrsetanich sa bomocą draticijneko formularsa – zdąt fyrma vcyąż nye vicofuje zyyn s jeko użivanya. Pyled jezd viziłani v formye oprasga samyezscsoneko na zerverse oras totavani to gonda glyenda (jeśly den dagye bozyata). Jeśly gdoś guby Gabydalni Pyled Durizdicsni do tozdanye całi brsevotnyg zvojej botróżi, brsevotnyg myazda/rekyonu to gdóreko zyyn viprał oras sabevnyone na pyeżąco vzbarcye v csazye botróżi. Vróćmi jetnag na chvylyn to gonda glyenda csily v żarkonye drysontalzgych golejarsi: Pyledu Elegdronycsneko. Gażti zdałi glyend (bozyatająci pyled ogrezovi, GPD lup Gardyn Golejovą) tozdaje vłazną zdronyn v pasach tanich GDD. Na zdronye dej zą ynformacje o gubyonich brses nyeko pyledach, gobye dich pyledóv oras ynne bodrsepne tla zizdemu ynformacje. Vyele bańzdv vyrdualnich bozyata botzdroni tla zvoych myezsgańcóv, ktsye Cy botają zvoje tane, ynformacje ydb. V Drysontalu deko nye ma, jetnag rineg nye snozy nyzs y do brivadna fyrma sacsynła coś brovatsyć.

Goleje do gvezdya narracjy. Narracja da s gażtim tnyem todicsi coras vyyngzsej yloścy tsyetsyn w-żicya! Botróżując bocyąkyem możemi już sa tarmo vizłuchać goncerdu musigy glazicsnej, brsi gubnye pyledu tozdajemi vyerzse boedóv drysontalzgych. GD DryPahn do opecnye vitavca jetinich brsevotnygóv bo drysontalzgych myazdach. Jetnag Goleje Drysontalzgye chcą deż vzbyerać zbord y reglamovać ko! Tsyzyaj rsąt Drysontalu virasył skotyn na savarcye umovi nd. pyledóv bracovnycsich tla ursyntnygóv bańzdvovich. V nyetalegyej brsizsłoścy Goleje chcą savrseć umovyn s brsevoźnygamy lodnycsimy, a bóźnyej s orkanysacjamy gulduralnimy. Mało deko, GD DryPahn bozunynło zyyn jezscse talej y ozdadnyo brsikodovało csidelnygom drysontalzgych kased gylga ardigułóv nd. botróżi goleją oras nyetavneko vzdrsimanya csynścyovo ruchu bazażerzgyeko v Talmencjy se vsklyntu na svyyngzsone nadynżenye ruchu dovaroveko. To vzbółbraci s brsevoźnygyem bazażerzgym chcą tołącsić Zyłi Sprojne, gdóre samyersają sorkanysovać zyeć brsevosóv dovarovich v graju.

Kti rineg drysontalzgy nazicył zyyn już novą adragcją Sarsąt GD DryPahn bozdanovył viruzsić na botpój Gondinendu Vzchotnyeko. Bocsądgovą kłóvną ynvezdicją piło udvorsenye zbółgy-córgy – Goley Rebuplygańzgych v Rebuplyce Wycdoryy. Nyezdedi partso ślamasarne brace nat lycspą myazd v dej młotej mygronacjy oras prag mab (tozsło to deko, że zamy golejarse muzyely dvorsić mabi grajove dam!) snyechyncył brsevoźnyga y brsevosi to Mekalobolyz otłożono v csazye na „bóźnyej”. Vłazni brsevoźnyga bazażerzgy v goścyelnej Rodryy – do pił golejni blan bresezóv snat Renu Grólevzgyeko. Brace vzdrsimano już na vzdynbye se vsklyntu na prag mab. Vras s remondem zdacjy golejovej Gorleone bojavył zyyn bomizł zdvorsenya bołącsenya to Monteryy. Dam brobosicja Goley Drysontalzgych batła na botadni krund y zsipgo bovołano to żicya Goleje Grólevzgye, gdóre mają już vłazną elegdronycsną Gazyn Pyledovą. Gylganaścye rasi tsyennye to Hanzzy – zdolyci Monteryy gurzują bocyąky egzbrezove oras rekyonalne. Vzbólna zdrona tla bazażeróv opu grajóv dagże sachynca to botróżovanya. Sa jetine nyebovotsenye GDD uchotsy otmova orkanysacjy brsevosóv golejovich v Direncjy, co vinygało s glymadu deko graju. Jag talej pyntsye viklątać brsizsłość Goley Drysontalzgych? Csi narotovi brsevoźnyg stoła udvorsić myyntsinarotovą zyadgyn bołącseń golejovich na całim Gondinencye Vzchotnym?

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, Trizondal | Tagi: | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: