Przegląd Wydarzeń

Zapraszam na krótki przegląd wydarzeń z Trizondalu. Chociaż w ostatnim czasie brak jest jakiegoś wydarzenia nadającego ton pozostałym, to Trizondal wkracza w okres wakacyjny z werwą, której można by mu pozazdrościć. Wciąż swoje żniwa zbiera zmiana ustroju Trizondalu oraz zakończenie nagonki na federacyjność państwa (przynajmniej w kraju). Co ciekawe, gdy piszę ten artykuł to tymczasowo funkcję głowy państwa pełni Marcin Sokołowicz-Iwanowicz. Jak to możliwe?  Odpowiedź znajdziecie w tym wydaniu Górniczej!

Art. 9 w użyciu!

Prezydent von Landsbergen wyjechał na tygodniowy urlop, podczas którego nie ma możliwości wejścia na forum Trizondalu i najprawdopodobniej w ogóle na internet. W związku z tym zastępuje go Pierwszy Zastępca – Ozzy Washburn. Ten przez tydzień godnie i aktywnie sprawował urząd. W ciągu kilku dni wprowadził pilne zmiany, które ułatwią i umilą jeszcze bardziej życie w naszym kraju. Jednak Pierwszy Zastępca w późnych godzinach wieczornych wyjechał na swój zasłużony urlop. Teoretycznie więc mogłaby to być sytuacja bez precedensu. Oto kraj z ponad 15 aktywnymi obywatelami zostaje bez głowy państwa! Spokojnie, twórcy konstytucji przewidzieli i to. W słynnym artykule 9 ustalili listę osób, które kolejno mogą pełnić funkcję głowy państwa w przypadku nieobecności prezydenta.  Drugą osobą na tej liście jest Sędzia Federalny – Marcin Sokołowicz-Iwanowicz i to właśnie on późnego wieczora do prawdopodobnie jutrzejszego popołudnia będzie pełnić funkcję głowy państwa. To chyba będzie najkrótszy okres pełnienia tego urzędu (nawet jako zastępca) w historii kraju (pod uwagę brane są także regencje królewskie i książęce).

Rekord padł na Stadionie Narodowym

Wcześniej już wspominany Marcin Sokołowicz jest także trenerem kadry narodowej Trizondalczyków. Przedwczoraj doprowadził on do ogromnego zwycięstwa naszej reprezentacji z Elderlandem.  Już do przerwy wynik był niewiarygodny – 4:0. Jednak z ostatnim gwizdkiem sędziego Redkarda w świat poszła informacja, że Czerwone Koszulki rozgromiły Elderlandczyków aż 7 do zera!  Goście nie strzelili bramki honorowej, chociaż w 18 minucie mieli niepowtarzalną okazję, gdy ich napastnik Straszny będąc sam na sam z bramkarzem chybił o kilkanaście centymetrów od słupka bramki. Byłaby to jednak tylko bramka wyrównawcza, gdyż już od 4 minuty nasi prowadzili 1:0 po fenomenalnym strzale głową Zajca.  Zawodnik ten kolejną bramkę strzelił już w 27 minucie. Trybuny oszalały ze szczęścia, kolejna główka. Komentatorzy mówią już o złotej głowie Zajca. Faktycznie jego wartość wzrośnie po tym meczu, zwłaszcza, że został zawodnikiem meczu! Siedem minut później (34 minuta) Adolf Feister z 20 metra oddał strzał, który poprawił wynik na 3:0. Tuż przed gwizdkiem sędziego kończącym pierwszą połowę (43 minuta) padł kolejny strzał naszej reprezentacji – Książek główką bez większych problemów wbił piłkę  do bramki bramkarza gości Loviste. W drugiej połowie Książek w 59 minucie drugi raz poprawił wynik Trójkolorowych i znów główką. Było już 5:0. W 67 minucie Mieszko Styczeń oddał strzał z oddali i trafił! A warto zauważyć, że zaledwie 3 minuty wcześniej wszedł na boisko i był to jego pierwszy kontakt z piłką. Prześmiewcza gra słów „Kto tu mieszko? Mieszko. ” musi ulec zmianie na „kto tu strzelo? Mieszko.” W 73 minucie nasz pomocnik Steinhauser ustanowił ostateczny wynik spotkania na 7:0.  Warto zauważyć, że goście oddali tylko dwa strzały na naszą bramkę. Nasi zawodnicy posiadali piłkę aż dwa razy częściej niż Elderlandczycy (65:35!). Gratulujemy trenerowi, który ze swoją drużyną ustanowił nowy rekord reprezentacji Trizondalu w liczbie zdobytych bramek w jednym spotkaniu!

Pięciopolska wybiera!

Piąta Rzeczpospolita Polska – bo tak oficjalnie nazywa się Pięciopolska wybiera swojego prezydenta! Od 27 czerwca do 4 lipca można było zgłaszać kandydatów na głowę tego regionu autonomicznego. Wczoraj zaczęły się wybory, które potrwają do 8 lipca włącznie. Niestety od strony technicznej nie obyło się bez problemów.  Naczelnik VRP złożył wniosek o własny dział dla Pięciopolan, gdzie mógłby przeprowadzić głosowanie zaledwie dzień wcześniej.  Normalnie nie byłby to jakiś problem, niestety w okresie wakacyjnym wszyscy informatycy trizondalscy wyjechali na zasłużony urlop. Ostatecznie stworzono forum na hasło, następnym razem ma być „lepiej”.  Jedynym kandydatem na funkcję Prezydenta Piątej Rzeczpospolitej Polskiej okazał się obecny jej Naczelnik  – Ferenc Zagórski. Pod wieczór frekwencja wyniosła 26% wszystkich uprawnionych. Zagłosowało już 5 osób, co jest bardzo dobrym wynikiem dla tego regionu.

Państwo wspomaga!

Wczoraj Pierwszy Zastępca Ozzy Washburn zdecydował się przekazać wszystkim samorządom po 25 tys. MRK by wesprzeć budżety lokalne. Decyzję tę podjął po wniosku Marcela Hansa – zarządcy Dalmencji. Równocześnie dla Budżetu Centralnego postanowił o dodrukowaniu kolejnych 50 tys. A więc łącznie 150 tys. marek wpłynęło wczoraj do obiegu. A przecież  łączna liczba marek w obiegu właśnie do wczoraj wynosiła 104 tysiące. Równocześnie wypłacono wszystkim pensje za ich pracę. Największą zmianą jest jednak zmiana w dofinansowaniu postów w różnych działach forum. Wcześniej we wszystkich działach (także w offtopicu) płacono tyle samo za posty i tematy. Teraz widać wyraźnie, że państwo promuje i wspiera dziennikarzy, ale także osoby kreatywne mające pomysły oraz sport. Także aktywność w regionach autonomicznych zostanie wsparta podwyżką wypłat za posty.  Mniejsze pieniądze dostaniemy natomiast za aktywność w działach władzy wykonawczej i sądowniczej. Całkiem duże pieniądze za aktywne działanie dostawać będą wojskowi oraz osoby zainteresowane tworzeniem prawa w kraju.

Na koniec Gazeta Górnicza chciałaby przeprosić za spóźnioną relację meczu Trizondal vs. Elderland wszystkich kibiców naszej drużyny narodowej.

***

Wer. w języku wschodnim: Brsekląt Vitarseń

Sabrazsam na gródgy brsekląt vitarseń s Drysontalu. Chocyaż v ozdadnym csazye prag jezd jagyekoś vitarsenya natająceko don bosozdałim, do Drysontal vgracsa v ogrez vagacijni s vervą, gdórej można pi mu bosastroścyć. Vcyąż zvoje żnyva spyera smyana uzdroju Drysontalu oras sagońcsenye nakongy na feteracijność bańzdva (brsinajmnyej v graju). Co cyegave, kti byzsyn den ardiguł do dimcsazovo fungcjyn kłovi bańzdva bełny Marcyn Zogołovycs-Yvanovycs. Jag do możlyve? Otbovyetź snajtsyecye v dim vitanyu Kórnycsej!

Ard. 9 v użicyu!

Bresitend won Lantzperken vijechał na dikotnyovi urlob, botcsaz gdóreko nye ma możlyvoścy vejścya na forum Drysontalu y najbravtobotopnyej v okóle na ynderned. V svyąsgu s dim sazdynbuje ko Byervzsi Sazdynbca – Ossi Vazhpurn. Den brses ditsyeń kotnye y agdivnye zbravovał ursąt. V cyąku gylgu tny vbrovatsył bylne smyani, gdóre uładvyą y umylą jezscse partsyej żicye v nazsim graju. Jetnag Byervzsi Sazdynbca v bóźnich kotsynach vyecsornich vijechał na zvój sazłużoni urlob. Deoredicsnye vyync mokłapi do pić ziduacja pes brecetenzu. Odo graj s bonat 15 agdivnimy opivadelamy sozdaje pes kłovi bańzdva! Zbogojnye, dvórci gonzdiducjy brsevytsyely y do. V złinnim ardigule 9 uzdalyly lyzdyn ozóp, gdóre golejno moką bełnyć fungcjyn kłovi bańzdva v brsibatgu nyeopecnoścy bresitenda. Truką ozopą na dej lyścye jezd Zyntsya Feteralni – Marcyn Zogołovycs-Yvanovycs y do vłaśnye on bóźneko vyecsora to bravtobotopnye judrsejzseko bobołutnya pyntsye bełnyć fungcjyn kłovi bańzdva. Do chipa pyntsye najgródzsi ogrez bełnyenya deko ursyntu (naved jago sazdynbca) v hyzdoryy graju (bot uvakyn prane zą dagże rekencje grólevzgye y gzyążynce).

Regort batł na Zdatyonye Narotovim

Vcseśnyej już vzbomynani Marcyn Zogołovycs jezd dagże drenerem gatri narotovej Drysontalcsigóv. Brsetvcsoraj tobrovatsył on to okromneko svicyynzdva nazsej rebresendacjy s Elterlantem. Już to brservi vinyg pił nyevyarikotni – 4:0. Jetnag s ozdadnym kvystgyem zyntsyeko Retgarta v śvyad bozsła ynformacja, że Cservone Gozsulgy roskromyłi Elterlantcsigóv aż 7 to sera! Koścye nye zdrselyly pramgy honorovej, chocyaż v 18 mynucye myely nyebovdarsalną ogasjyn, kti ych nabazdnyg Zdrazsni pyntąc zam na zam s pramgarsem chipył o gylganaścye cendimedróv ot złubga pramgy. Piłapi do jetnag dilgo pramga viróvnavcsa, ktiż już ot 4 mynudi nazy brovatsyly 1:0 bo fenomenalnim zdrsale kłovą Sajca. Savotnyg den golejną pramgyn zdrselył już v 27 mynucye. Dripuni ozsalałi se zscsynścya, golejna kłóvga. Gomendadorsi móvyą już o słodej kłovye Sajca. Fagdicsnye jeko vardość vsrośnye bo dim mecsu, svłazscsa, że sozdał savotnygyem mecsu! Zyetem mynud bóźnyej (34 mynuda) Atolf Feyzder s 20 medra ottał zdrsał, gdóri bobravył vinyg na 3:0. Duż brset kvystgyem zyntsyeko gońcsącim byervzsą bołovyn (43 mynuda) batł golejni zdrsał nazsej rebresendacjy – Gzyążeg kłóvgą pes vyyngzsich broplemóv vpył byłgyn to pramgy pramgarsa koścy Lowyzde. V trukyej bołovye Gzyążeg v 59 mynucye truky ras bobravył vinyg Drójgolorovich y snóv kłóvgą. Piło już 5:0. V 67 mynucye Myezsgo Zdicseń ottał zdrsał s ottaly y drafył! A vardo sauvażić, że saletvye 3 mynudi vcseśnyej vzsetł na poyzgo y pił do jeko byervzsi gondagd s byłgą. Brseśmyevcsa kra złóv „Gdo du myezsgo? Myezsgo. ” muzy ulec smyanye na „gdo du zdrselo? Myezsgo.” V 73 mynucye nazs bomocnyg Zdeynhauzer uzdanovył ozdadecsni vinyg zbodganya na 7:0. Vardo sauvażić, że koścye ottaly dilgo tva zdrsałi na nazsą pramgyn. Nazy savotnyci bozyataly byłgyn aż tva rasi csynścyej nyż Elterlantcsici (65:35!). Kradulujemi drenerovy, gdóri se zvoją trużiną uzdanovył novi regort rebresendacjy Drysontalu v lycspye stopidich prameg v jetnim zbodganyu!

Byyncyobolzga vipyera!

Byąda Rsecsbozbolyda Bolzga – po dag ofycjalnye nasiva zyyn Byyncyobolzga vipyera zvojeko bresitenda! Ot 27 cservca to 4 lybca można piło skłazsać gantitadóv na kłovyn deko rekyonu audonomycsneko. Vcsoraj sacsynłi zyyn vipori, gdóre bodrvają to 8 lybca vłącsnye. Nyezdedi ot zdroni dechnycsnej nye opiło zyyn pes broplemóv. Nacselnyg WRB słożił vnyozeg o vłazni tsyał tla Byyncyobolan, ktsye mókłpi brsebrovatsyć kłozovanye saletvye tsyeń vcseśnyej. Normalnye nye piłpi do jagyś broplem, nyezdedi v ogrezye vagacijnim vzsizci ynformadici drysontalzci vijechaly na sazłużoni urlob. Ozdadecsnye zdvorsono forum na hazło, nazdynbnim rasem ma pić „lebyej”. Jetinim gantitadem na fungcjyn Bresitenda Byądej Rsecsbozbolydej Bolzgyej ogasał zyyn opecni jej Nacselnyg – Ferenc Sakórzgy. Bot vyecsór fregvencja vinyozła 26% vzsizdgych ubravnyonich. Sakłozovało już 5 ozóp, co jezd partso toprim vinygyem tla deko rekyonu.

Bańzdvo vzbomaka!

Vcsoraj Byervzsi Sazdynbca Ossi Vazhpurn stecitovał zyyn brsegasać vzsizdgym zamorsątom bo 25 diz. MRG pi vezbrseć putżedi logalne. Tecisjyn dyn botjął bo vnyozgu Marcela Hanza – sarsątci Talmencjy. Róvnocseśnye tla Putżedu Cendralneko bozdanovył o totrugovanyu golejnich 50 diz. A vyync łącsnye 150 diz. mareg vbłinynło vcsoraj to opyeku. A brsecyeż łącsna lycspa mareg v opyeku vłaśnye to vcsoraj vinozyła 104 dizyące. Róvnocseśnye vibłacono vzsizdgym benzje sa ych bracyn. Najvyyngzsą smyaną jezd jetnag smyana v tofynanzovanyu bozdóv v różnich tsyałach forum. Vcseśnyej ve vzsizdgych tsyałach (dagże v offdobycu) błacono dile zamo sa bozdi y demadi. Deras vytać viraźnye, że bańzdvo bromuje y vzbyera tsyennygarsi, ale dagże ozopi greadivne mające bomizłi oras zbord. Dagże agdivność v rekyonach audonomycsnich sozdanye vzbarda botviżgą vibład sa bozdi. Mnyejzse byenyątse tozdanyemi nadomyazd sa agdivność v tsyałach vłatsi vigonavcsej y zątovnycsej. Całgyem tuże byenyątse sa agdivne tsyałanye tozdavać pyntą vojzgovy oras ozopi saynderezovane dvorsenyem brava v graju.

Na gonyec Kaseda Kórnycsa chcyałapi brsebrozyć sa zbóźnyoną relacjyn mecsu Drysontal wz. Elterlant vzsizdgych gypycóv nazsej trużini narotovej.

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, Trizondal | 1 komentarz

Zobacz wpisy

One thought on “Przegląd Wydarzeń

  1. Pingback: Nadchodzą wybory… « Gazeta Górnicza

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: