Recesja nadejdzie?

28 sierpnia bieżącego roku do dymisji podał się się II. Prezydent Trizondalu – Robert Dąbski-Hans, który swoją decyzję uzasadnił brakiem motywacji do działania. Powodów bardziej namacalnych niż podany w uzasadnieniu było kilka, a między innymi nierozwiązanie sprawy nowego serwera, niezorganizowanie wyborów od 27 sierpnia oraz brak jakichkolwiek decyzji w temacie dowodów osobistych oraz subwencji medialnych. Funkcję głowy państwa pełni obecnie Daniel Saryoni – Pierwszy Zastępca. Stan taki trwać będzie aż do zorganizowania kolejnych wyborów prezydenckich. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo. Od jutra, do 4 września trwają natomiast wybory na Sędziego Federalnego.  Sierpień w temacie rozwiązania najważniejszych wyzwań i problemów w kraju był miesiącem straconym. Mimo to aktywność utrzymała się na bardzo wysokim poziomie (wyższym niż w czerwcu i maju).  Forum było aktywne, a inicjatywy regionalne i prywatne zwiększały zaangażowanie obywateli w życie społeczne. Pozostaje jednak wrażenie, że gdyby nie decyzja o rezygnacji oraz próby jej wymuszenia, aktywność byłaby znacznie niżśza.

Swego czasu powstało Prawo 3 Okresów (TUTAJ), w myśl którego w v-świecie istnieją 3 okresy aktywności państwa: okres kryzysu, gdy nic się nie dzieje, okres inwestycji, który następuje po kryzysie, jest to moment, w którym w mikronacji pojawiają się nowe inicjatywy i pomysły w dużych ilościach oraz okres aktywności, którego długość zależna jest od długości okresu inwestycji.  W myśl tego prawa, nowy prezydent Trizondalu powinien zdać sobie sprawę, że tylko szybkie działanie będzie mogło zapewnić brak kryzysu.  Innymi słowy, nowa głowa państwa już od pierwszych dni urzędowania powinna zająć się wdrażaniem w życie licznych pomysłów i projektów, które już się rozpoczęły. Każdy dzień zwlekania działać będzie na niekorzyść Trizondalu i ekipy rządzącej. Idąć dalej, wybory prezydenckie powinny zostać rozpisane jak najszybciej, gdyż im dłużej nie ma wybranego prezydenta, tym dłużej nic konkretnego dziać się nie będzie i aktywność będzie spadać. Wiadomo, że łatwie jest podnieść się z kolan niż z leżenia na brzuchu. Prawo 3 Okresów wiąże się z zasadą inwestycji państwowej, która stanowi, że to właśnie władza jest kołem zamachowym aktywności obywateli. Jeśli władza nie inicjuje nowych pomysłów ani nie wdraża starych, trudno oczekiwać, że obywatele będą sami z siebie aktywni. Eksperyment w nieinwestowanie w rozwój przez władze mieliśmy od września 2011 do lutego 2012, co poskutkowało zmianą ustroju, falą niepokoi społecznych  i innymi negatywnymi skutkami.

Można więc postawić śmiałą tezę, że bez aktywnej i kreatywnej władzy, nie będzie aktywnego i kreatywnego społeczeństwa/państwa. Kolejnym przykładem jest tutaj Pięciopolska, której Prezydent Ferenc Zagórski pobudził cały region i dziś to drugi najaktywniejszy samorząd w kraju. Przy czym w  sierpniu zanotował spadek aktywności właśnie z powodu zmniejszenia aktywności Prezydenta (władz Pięciopolski). Wcześniej te same osoby mieszkały w VRP, a mimo to nic się nie działo. Jeśli więc kandydat na prezydenta nie ma pomysłu na aktywne i kreatywne działania, nie ma konkretnego programu z większą ilością punktów niż przysłowiowe „dwa na krzyż”, nie powinen w ogóle startować w wyborach. W przypadku, gdyby wygrał można być pewnym jesiennej (bo aż do grudnia) recesji lub gwałtownej zmianie prezydenta jeszcze przed grudniem. Wbrew pozorom plan rzeczy do zrealizowania leży na forum powielony kilkukrotnie, swoje pomysły przedstawiała także Gazeta Górnicza. Co więcej obecne, potrzebne zmiany mają punkty kontrowersyjne (długość obowiązywania ważności dowodu osobistego, rodzaj subwencji, sposób wynajmowania i tworzenia gmachów przedsiębiorstw itp.). Jest to więc sytuacja do pozazdroszczenia. Wystarczy mieć własne zdanie i zacząć realizować punkty programowe, a dyskusja sama się rozpocznie, a wraz z nią aktywność. Czy czeka nas więc jesienna recesja czy okres wzmożonych inwestycji w aktywność i rozwój?

 

***

jyns. vzch. Recezja natejtsye

28 zyerbnya pyeżąceko rogu to timyzjy botał zyyn zyyn YY. Bresitend Drysontalu – Roperd Tąpzgy-Hanz, gdóri zvoją tecisjyn usazatnył pragyem modivacjy to tsyałanya. Bovotóv partsyej namacalnich nyż botani v usazatnyenyu piło gylga, a myyntsi ynnimy nyerosvyąsanye zbravi noveko zervera, nyesorkanysovanye viporóv ot 27 zyerbnya oras prag jagychgolvyeg tecisjy v demacye tovotóv ozopyzdich oras zupvencjy metyalnich. Fungcjyn kłovi bańzdva bełny opecnye Tanyel Zariony – Byervzsi Sazdynbca. Zdan dagy drvać pyntsye aż to sorkanysovanya golejnich viporóv bresitencgych. Gyeti? Jezscse nye vyatomo. Ot judra, to 4 vrseśnya drvają nadomyazd vipori na Zyntsyeko Feteralneko.  Zyerbyeń v demacye rosvyąsanya najvażnyejzsich visvań y broplemóv v graju pił myezyącem zdraconim. Mymo do agdivność udrsimała zyyn na partso vizogym bosyomye (viżzsim nyż v cservcu y maju).  Forum piło agdivne, a ynycjadivi rekyonalne y brivadne svyyngzsałi saankażovanye opivadely v żicye zbołecsne. Bosozdaje jetnag vrażenye, że ktipi nye tecisja o resiknacjy oras brópi jej vimuzsenya, agdivność piłapi snacsnye nyżśsa.

Zveko csazu bovzdało Bravo 3 Ogrezóv (DUDAJ), v miśl gdóreko v w-śvyecye yzdnyeją 3 ogrezi agdivnoścy bańzdva: ogrez grisizu, kti nyc zyyn nye tsyeje, ogrez ynvezdicjy, gdóri nazdynbuje bo grisizye, jezd do momend, v gdórim v mygronacjy bojavyają zyyn nove ynycjadivi y bomizłi v tużich yloścyach oras ogrez agdivnoścy, gdóreko tłukość sależna jezd ot tłukoścy ogrezu ynvezdicjy.  V miśl deko brava, novi bresitend Drysontalu bovynyen stać zopye zbravyn, że dilgo zsipgye tsyałanye pyntsye mokło sabevnyć prag grisizu.  Ynnimy złovi, nova kłova bańzdva już ot byervzsich tny ursyntovanya bovynna sająć zyyn vtrażanyem v żicye lycsnich bomizłóv y brojegdóv, gdóre już zyyn rosbocsynłi. Gażti tsyeń svleganya tsyałać pyntsye na nyegorsiść Drysontalu y egybi rsątsącej. Ytąć talej, vipori bresitencgye bovynni sozdać rosbyzane jag najzsipcyej, ktiż ym tłużej nye ma vipraneko bresitenda, dim tłużej nyc gongredneko tsyać zyyn nye pyntsye y agdivność pyntsye zbatać. Vyatomo, że ładvye jezd botnyeść zyyn s golan nyż s leżenya na prsuchu. Bravo 3 Ogrezóv vyąże zyyn s sazatą ynvezdicjy bańzdvovej, gdóra zdanovy, że do vłaśnye vłatsa jezd gołem samachovim agdivnoścy opivadely. Jeśly vłatsa nye ynycjuje novich bomizłóv any nye vtraża zdarich, drutno ocsegyvać, że opivadele pyntą zamy s zyepye agdivny. Egzberimend v nyeynvezdovanye v rosvój brses vłatse myelyśmi ot vrseśnya 2011 to ludeko 2012, co bozgudgovało smyaną uzdroju, falą nyebogoy zbołecsnich  y ynnimy nekadivnimy zgudgamy.

Można vyync bozdavyć śmyałą desyn, że pes agdivnej y greadivnej vłatsi, nye pyntsye agdivneko y greadivneko zbołecseńzdva/bańzdva. Golejnim brsigłatem jezd dudaj Byyncyobolzga, gdórej Bresitend Ferenc Sakórzgy boputsył całi rekyon y tsyś do truky najagdivnyejzsi zamorsąt v graju. Brsi csim v  zyerbnyu sanodovał zbateg agdivnoścy vłaśnye s bovotu smnyejzsenya agdivnoścy Bresitenda (vłats Byyncyobolzgy). Vcseśnyej de zame ozopi myezsgałi v WRB, a mymo do nyc zyyn nye tsyało. Jeśly vyync gantitad na bresitenda nye ma bomizłu na agdivne y greadivne tsyałanya, nye ma gongredneko brokramu s vyyngzsą yloścyą bungdóv nyż brsizłovyove „tva na grsiż”, nye bovynen v okóle zdardovać v viporach. V brsibatgu, ktipi vikrał można pić bevnim jezyennej (po aż to krutnya) recezjy lup kvałdovnej smyanye bresitenda jezscse brset krutnyem. Vprev bosorom blan rsecsi to srealysovanya leżi na forum bovyeloni gylgugrodnye, zvoje bomizłi brsetzdavyała dagże Kaseda Kórnycsa. Co vyyncej opecne, bodrsepne smyani mają bungdi gondroverzijne (tłukość opovyąsivanya vażnoścy tovotu ozopyzdeko, rotsaj zupvencjy, zbozóp vinajmovanya y dvorsenya kmachóv brsetzyynpyorzdv ydb.). Jezd do vyync ziduacja to bosastrozscsenya. Vizdarcsi myeć vłazne stanye y sacsąć realysovać bungdi brokramove, a tizguzja zama zyyn rosbocsnye, a vras s nyą agdivność. Csi csega naz vyync jezyenna recezja csi ogrez vsmożonich ynvezdicjy v agdivność y rosvój?

 

Reklamy
Categories: Trizondal | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: