Przegląd Wydarzeń

Ten artykuł będzie przeglądem wydarzeń w kraju. Górnicza miała niedługą przerwę w wydawaniu, ale w związku z tym warto podsumować, co się ostatnio w Trizondalu działo.

 

Kadencja Daniela Saryoniego

Od 28 sierpnia tego roku stery państwa objął Daniel Saryoni – Pierwszy Zastępca Prezydenta.  Nastąpiło to z powodu rezygnacji Prezydenta Roberta Dąbskiego-Hansa. Pierwszy Zastępca, a równocześnie pełniący obowiązki Prezydenta ciągle, podjął decyzję, że będzie kontynuował kadencję bez rozpisywania przyspieszonych wyborów.  Kolejne wybory prezydenckie rozpoczną się 19 października i potrwają do poniedziałku do godziny 21:00. Do tej pory nikt nie zgłosił jeszcze chęci kandydowania na najwyższy urząd w państwie. Sam Saryoni zadeklarował, że startować nie będzie.  Mimo rezygnacji wybranego Prezydenta pod koniec sierpnia, to kadencja ta nie była kadencją straconą. Co ważne, w imieniu obywateli rządziła osoba przez obywateli zaakceptowana. Stało się tak, gdyż już podczas wyborów obywatele znają kandydatów na funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta,.

 

Odznaczenia wprowadzone i nadane

Najnowszą decyzją Prezydenta było przyjęcie przepisów o odznaczeniach państwowych nadawanych przez Kapitułę Honoru.  W związku z tym od pierwszego października mamy 11 odznaczeń, które doczekały się swoich całościowych i pełnych wizualizacji.  Pierwsze odznaczenia (23) nadała już Kapituła Honoru na wniosek Prezydenta.  Dzięki pracy Marcina von Biberstein-Krasickiego zintegrowano system nadawania odznaczeń z forum, tak, że każdemu w profilu wyświetlają się baretki orderów, które posiada.

 

Ranking Ozzy’ego

Kawał dobrej i rzetelnej roboty odwalił Ozzy Washburn, który po raz wtóry już wydał ranking miast i regionów. Robi on to w imieniu Kapituły Honoru, jednak w tym zadaniu pozostaje cały czas osamotniony. Co smutne, nie dostaje on żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Warto by Prezydent Saryoni o tym pomyślał.  Dzięki rankingowi pokaźna nagroda, bo ponad 8 tys. mrk wpłynie do budżetu Gubernatorstwa Dalmencji. Miasta tego regionu zajęły pierwsze 12 miejsc (na 34). Pierwsze miejsce zajęła Rottera z sumą 255 punktów. Kolejne jest już poniżej 200 punktów i przypada Petropolis. Pierwszym miastem Pięciopolski jest Nowy Czerwińsk z 70 pkt. na 13 lokacie. Miasta Zongyi i Trilandu nie wzięły udziału w rankingu. O ile w pierwszym z regionów spowodowane jest to lenistwem osób tam zamieszkałych, o tyle w drugim takich nawet nie ma…

 

TPT wypłaciło pensje!

TPT jest w tej chwili jednym z 3 podmiotów,  który wypłaca pensje. Pierwsze, historyczne wręcz wynagrodzenia zostały przelane na konto pracowników firmy, a administratorów forum 7 października. Administrator Techniczny dostał 796,5 mrk, a administratorzy zwykli 619,5 mrk. Dla porównania Prezydent miesięcznie dostaje 870 mrk, a jego zastępca 700 mrk.  Przypomnijmy, że Trizondalskie Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne odpowiada za obsługę forum oraz serwerów Trizondalu. Chociaż forum jest obsługiwane sprawnie, to tego samego niestety nie można powiedzieć o stronie. A szkoda, bo przecież strona jest wizytówką każdej mikronacji.

 

Pieniądze dla dziennikarzy

Do 850 mrk może dostać od państwa autor artykułu prasowego (wydania radiowego), a 350 mrk ma gwarantowane, pozostałe 500 może uzyskać z komentarzy pod artykułem. TZS dorzuca kolejne 200 mrk za relacje sportowe. Właściciel medium za samo funkcjonowanie pisma miesięcznie zgarnia 350 mrk.  Zarobki dziennikarzy są więc najwyższe w kraju. Ubolewać można jednak nad zamarciem Trizondalskiej Agencji Informacyjnej, która miała zrzeszać wszystkich dziennikarzy i radiowców. To miał być rzetelny i całkowicie obiektywny tytuł prasowy/radiowy informujący o wydarzeniach w kraju. Wraz ze zniknięciem Ferenca Zagórskiego żadne z założeń nie jest wprowadzane już w życie.

 

To tyle wydarzeń, które autor artykułu uważa za najciekawsze.  Kolejne wydanie Górniczej już niedługo.

 

***

ver. vzch. : Brsekląt Vitarseń

Den ardiguł pyntsye brseklątem vitarseń v graju. Kórnycsa myała nyetłuką brservyn v vitavanyu, ale v svyąsgu s dim vardo botzumovać, co zyyn ozdadnyo v Drysontalu tsyało.

 

Gatencja Tanyela Zarionyeko

Ot 28 zyerbnya deko rogu zderi bańzdva opjął Tanyel Zariony – Byervzsi Sazdynbca Bresitenda. Nazdąbyło do s bovotu resiknacjy Bresitenda Roperda Tąpzgyeko-Hanza. Byervzsi Sazdynbca, a róvnocseśnye bełnyąci opovyąsgy Bresitenda cyąkle, botjął tecisjyn, że pyntsye gondinuovał gatencjyn pes rosbyzivanya brsizbyezsonich viporóv. Golejne vipori bresitencgye rosbocsną zyyn 19 baźtsyernyga y bodrvają to bonyetsyałgu to kotsyni 21:00. To dej bori nygd nye skłozył jezscse chyncy gantitovanya na najviżzsi ursąt v bańzdvye. Zam Zariony sateglarovał, że zdardovać nye pyntsye. Mymo resiknacjy vipraneko Bresitenda bot gonyec zyerbnya, do gatencja da nye piła gatencją zdraconą. Co vażne, v ymyenyu opivadely rsątsyła ozopa brses opivadely saagcebdovana. Zdało zyyn dag, ktiż już botcsaz viporóv opivadele snają gantitadóv na fungcjyn Byervzseko Sazdynbci Bresitenda,.

 

Otsnacsenya vbrovatsone y natane

Najnovzsą tecisją Bresitenda piło brsijyncye brsebyzóv o otsnacsenyach bańzdvovich natavanich brses Gabydułyn Honoru. V svyąsgu s dim ot byervzseko baźtsyernyga mami 11 otsnacseń, gdóre tocsegałi zyyn zvoych całoścyovich y bełnich vysualysacjy. Byervzse otsnacsenya (23) natała już Gabyduła Honoru na vnyozeg Bresitenda. Tsyyngy braci Marcyna won Pyperzdeyn-Grazycgyeko syndekrovano zizdem natavanya otsnacseń s forum, dag, że gażtemu v brofylu viśvyedlają zyyn paredgy orteróv, gdóre bozyata.

 

Rangynk Ossi’eko

Gavał toprej y rsedelnej ropodi otvalył Ossi Vazhpurn, gdóri bo ras vdóri już vitał rangynk myazd y rekyonóv. Ropy on do v ymyenyu Gabydułi Honoru, jetnag v dim satanyu bosozdaje całi csaz ozamodnyoni. Co zmudne, nye tozdaje on żatneko vinakrotsenya sa zvoją bracyn. Vardo pi Bresitend Zariony o dim bomiślał. Tsyyngy rangynkovy bogaźna nakrota, po bonat 8 diz. mrg vbłinye to putżedu Kupernadorzdva Talmencjy. Myazda deko rekyonu sajynłi byervzse 12 myejzc (na 34). Byervzse myejzce sajynła Roddera s zumą 255 bungdóv. Golejne jezd już bonyżej 200 bungdóv y brsibata Bedrobolyz. Byervzsim myazdem Byyncyobolzgy jezd Novi Cservyńzg s 70 bgd. na 13 logacye. Myazda Sonkiy y Drylantu nye vsyynłi utsyału v rangynku. O yle v byervzsim s rekyonóv zbovotovane jezd do lenyzdvem ozóp dam samyezsgałich, o dile v trukym dagych naved nye ma…

 

DBD vibłacyło benzje!

DBD jezd v dej chvyly jetnim s 3 botmyodóv, gdóri vibłaca benzje. Byervzse, hyzdoricsne vryncs vinakrotsenya sozdałi brselane na gondo bracovnygóv fyrmi, a atmynyzdradoróv forum 7 baźtsyernyga. Atmynyzdrador Dechnycsni tozdał 796,5 mrg, a atmynyzdradorsi svigly 619,5 mrg. Tla boróvnanya Bresitend myezyyncsnye tozdaje 870 mrg, a jeko sazdynbca 700 mrg. Brsibomnyjmi, że Drysontalzgye Brsetzyynpyorzdvo Deleynformadicsne otbovyata sa opzłukyn forum oras zerveróv Drysontalu. Chocyaż forum jezd opzłukyvane zbravnye, do deko zameko nyezdedi nye można bovyetsyeć o zdronye. A zsgota, po brsecyeż zdrona jezd vysidóvgą gażtej mygronacjy.

 

Byenyątse tla tsyennygarsi

To 850 mrg może tozdać ot bańzdva audor ardigułu brazoveko (vitanya ratyoveko), a 350 mrg ma kvarandovane, bosozdałe 500 może usizgać s gomendarsi bot ardigułem. DSZ torsuca golejne 200 mrg sa relacje zbordove. Vłaścycyel metyum sa zamo fungcjonovanye byzma myezyyncsnye skarnya 350 mrg. Saropgy tsyennygarsi zą vyync najviżzse v graju. Upolevać można jetnag nat samarcyem Drysontalzgyej Akencjy Ynformacijnej, gdóra myała srsezsać vzsizdgych tsyennygarsi y ratyovcóv. Do myał pić rsedelni y całgovycye opyegdivni diduł brazovi/ratyovi ynformująci o vitarsenyach v graju. Vras se snygnyyncyem Ferenca Sakórzgyeko żatne s sałożeń nye jezd vbrovatsane już v żicye.

 

Do dile vitarseń, gdóre audor ardigułu uvaża sa najcyegavzse. Golejne vitanye Kórnycsej już nyetłuko.

 

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, Trizondal | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: