Szansa dla stolicy, szansa dla Trizondalu?

Po spadkowym okresie aktywności październik – listopad wspinamy się powoli znów na szczyt.  Ogromna tendencja wzrostowa była do zauważenia w listopadzie, ale to także po części dzięki Kongresowi. Grudzień zapowiada się miesiącem bardzo dobrej aktywności.  Warto zaznaczyć, że dołek zeszłego roku trwał od września 2011  do lutego 2012. Ten rok jest więc okresem znacznie celniejszych i bardziej uzasadnionych decyzji podejmowanych przez władzę.  A przecież największe zmiany przed nami. W związku z tym warto się pokusić o drobne podsumowanie planów na przyszłość, które padły na forum:

 

Stolica z większymi uprawnieniami?

100% ankietowanych jest zdania, że nasza stolica – Trizopolis – nie jest w dobrym stanie mimo posiadania strony. 38% za powód tego przyjmuje brak aktywności stolicy na zasadach takich, jak jest w innych miastach: czyli aktywnego tematu lub działu.  Sytuacja jest o tyle smutna, że Trizopolis jest stolicą nie tylko całego kraju, ale także Zongyi. A jak wiadomo Gubernatorstwo Zongyi to region zapomniany przez Boga.   W związku z tym padła propozycja nadania stolicy specjalnych uprawnień w ramach Zongyi (która nie ma żadnych praw lokalnych), w tym możliwości powoływania zarządcy miasta przez Prezydenta Trizondalu. Większość dyskutantów do tej pory opowiedziało się za potrzebą zmian.

 

Znaczki skarbowe

Przyszłość zaczyna się już dziś! Prezydent ogłosił przepisy wprowadzające obowiązkowe znaczki skarbowe, które trzeba kupić i dołączyć do wniosku, zażalenia i skargi kierowanej do Prezydenta lub do Trybunału Krajowego. Od tej pory sprawy urzędowe będą nas kosztować od 50 do 75 mrk. To pierwszy element ożywienia gospodarki krajowej. Nie padł żaden sprzeciw, gdy pomysł przedstawiano na forum, ani do tej pory.  Gorzej będzie, gdy wniosek złoży jakiś przedstawiciel państwa obcego. Warto więc przy wydawaniu rozporządzenia o uznawaniu państw przewidzieć taki przypadek.

 

Przetransportujcie mnie

Załatwienie sprawy urzędowej i sądowej zostanie także obłożone inną opłatą. Tutaj już nie będzie narzuconych stałych kwot. Jeśli będziemy załatwić sprawę w gmachu prezydenckim wystarczy z naszej miejscowości zamieszkania dostać się do stolicy regionu jakimś przewoźnikiem działającym na rynku i okazać bilet w gmachu.  Sprawa sądowa to już dalsza wycieczka, bo konkretnie do stolicy. Największymi szczęściarzami będą mieszkańcy stolicy, o ile nikt nie wpadnie na pomysł wprowadzenia komunikacji miejskiej (sic!). Na razie to tylko pomysł. Z powodów technicznych czeka dopiero na testy i późniejsze wprowadzenie.

 

Elekcja totalna podwójna

Ile obywateli jest zameldowanych w Trilandzie? Prezydent twierdzi, że żaden, sędzia ma inne zdanie na ten temat, ale nie podaje wartości bezwzględnych.  Abstrahując od tego ostatnia elekcja na Arcyksięcia Trilandu została unieważniona. Zaledwie dwa głosy zdecydowały o wygraniu jednego z kandydatów. Co do 2 głosów pojawiły się wątpliwości właśnie: jeden obywatel mógł oddać głos dwa razy, a inni nie mógł wcale, bo urnę zamknięto najprawdopodobniej aż o godzinę za wcześnie.  Teraz prezydenta czeka zabawa papierkowa, do której zobowiązał go Trybunał Krajowy, a później kolejne zgłoszenia. A co z Trilandem? No właśnie, tam jakby nie widać żadnych zmian…

 

Adresujmy się!

Dziesiątki kodów pocztowych udało się opracować naszym specom od cyfr, zasad i poczty. Teraz powstaną dziesiątki adresów dla instytucji i władz. Ranking miejscowości oferuje aż 2 pkt każdej miejscowości posiadającej adres swoich władz. Oczywiście adres od dziś to: nazwa podmiotu, ulica, nr. budynku, kod pocztowy i nazwa miejscowości. Zmierzamy do wprowadzenia większej realności w naszym kraju? Niemniej to miły dodatek – dla Redakcji przynajmniej (Gazeta Górnicza, Aleje Walki o Postęp 85, 2-2324 Petropolis). Trizondalskie Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne wyszło na przeciw władzom i wprowadziło udogodnienie: znacznik pozwalający adresować nam wysyłaną korespondencję.

 

Emocje ligowe

Trizondalska Liga Piłkarska cieszy się prawdziwym zaangażowaniem. Niemal wszyscy trenerzy prowadzą tematy swoich  drużyn i komentują spotkania, które już miały miejsce lub będą mieć miejsce w niedalekiej przyszłości. Na wysokości zadania stanął tutaj Marcin Sokołowicz, który w swoim Kurierze Sportowym publikuje opisy kolejnych spotkań. A warto dodać, że są to komentarze profesjonalne.  W tym sezonie mamy tylko jedną ligę, więc zainteresowanie ogólnym stanem rozgrywek jest większe niż ostatnio, gdy I liga cieszyła się większym zainteresowaniem niż ekstraklasa.  Przyczyną istnienia jednej dywizji było wyrzucenie kilku nieaktywnych drużyn.

 

System automatyczny

Pierwszy system automatyczny na Ziemiach Trizondalskich od czasu działania Syriusza (roku 2007) przedstawiły Koleje Trizondalskie TriBahn. Internetowy System Sprzedaży ma na razie ograniczoną ofertę: http://finansierra.cba.pl/iss/bo.html . Główną zaletą ISS jest fakt, że możemy dokonać kupna biletu o każdej porze dnia i nocy bez udziału osób trzecich. Kupiony bilet pobieramy, a na konto kolejowe przesyłamy jego wartość zgodną z ceną.  Chociaż obecnie transport kolejowy, autobusowy i lotniczy nie jest najpopularniejszą branżą gospodarki to taki system można wykorzystać w transakcjach niezwiązanych z kolejami!  A jeśli dodamy do tego pozostałe zmiany gospodarcze to powoli będzie można zaobserwować większe zmiany w tym temacie.

 

Dowodowa przyszłość

Dowody osobiste miały być wprowadzone już za kadencji Roberta Dąbskiego-Hansa, ale niestety nie udało się.  Problemy prawne i techniczne okazały się nie do rozwiązania. W tej kadencji też próbowano, napotkano na problemy techniczne. Na forum leży już udoskonalony projekt aktu prawnego mającego wprowadzić dowody osobiste dla wszystkich obywateli Trizondalu. Przypomnijmy, że dowód będzie ważny 3 miesiące, a jego nieprzedłużenie będzie skutkować utratą obywatelstwa z powodu braku aktywności po prostu. W związku z tym, że brakuje programistów potrafiących spełnić wszystkie wymagania by system dowodów stworzyć na serwerze trizondalskim, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że władze spróbują najpierw go przetestować na serwerze darmowym i nieposiadającym ważnych dla państwa danych.  Czy trzecie podejście będzie udane? Oby.

 

***

ver. vzch: Zsanza tla zdolyci, szanza tla Drysontalu?

Bo zbatgovim ogrezye agdivnoścy baźtsyernyg – lyzdobat vzbynami zyyn bovoly snóv na zscsid. Okromna dentencja vsrozdova piła to sauvażenya v lyzdobatsye, ale do dagże bo csynścy tsyyngy Gonkrezovy. Krutsyeń sabovyata zyyn myezyącem partso toprej agdivnoścy. Vardo sasnacsić, że tołeg sezsłeko rogu drvał ot vrseśnya 2011 to ludeko 2012. Den rog jezd vyync ogrezem snacsnye celnyejzsich y partsyej usazatnyonich tecisjy botejmovanich brses vłatsyn. A brsecyeż najvyyngzse smyani brset namy. V svyąsgu s dim vardo zyyn boguzyć o tropne botzumovanye blanóv na brsizsłość, gdóre batłi na forum:

 

Zdolyca s vyyngzsimy ubravnyenyamy?

100% angyedovanich jezd stanya, że nazsa zdolyca – Drysobolyz – nye jezd v toprim zdanye mymo bozyatanya zdroni. 38% sa bovót deko brsijmuje prag agdivnoścy zdolyci na sazatach dagych, jag jezd v ynnich myazdach: csily agdivneko demadu lup tsyału. Ziduacja jezd o dile zmudna, że Drysobolyz jezd zdolycą nye dilgo całeko graju, ale dagże Sonkiy. A jag vyatomo Kupernadorzdvo Sonkiy do rekyon sabomnyani brses Poka. V svyąsgu s dim batła brobosicja natanya zdolyci zbecjalnich ubravnyeń v ramach Sonkiy (gdóra nye ma żatnich brav logalnich), v dim możlyvoścy bovołivanya sarsątci myazda brses Bresitenda Drysontalu. Vyyngzsość tizgudandóv to dej bori obovyetsyało zyyn sa bodrsepą smyan.

 

Snacsgy zgarpove

Brsizsłość sacsina zyyn już tsyś! Bresitend okłozył brsebyzi vbrovatsające opovyąsgove snacsgy zgarpove, gdóre drsepa gubyć y tołącsić to vnyozgu, sażalenya y zgarky gyerovanej to Bresitenda lup to Dripunału Grajoveko. Ot dej bori zbravi ursyntove pyntą naz gozsdovać ot 50 to 75 mrg. Do byervzsi elemend ożivyenya kozbotargy grajovej. Nye batł żaten zbrsecyv, kti bomizł brsetzdavyano na forum, any to dej bori. Korsej pyntsye, kti vnyozeg słożi jagyś brsetzdavycyel bańzdva opceko. Vardo vyync brsi vitavanyu rosborsątsenya o usnavanyu bańzdv brsevytsyeć dagy brsibateg.

 

Brsedranzbordujcye mnye

Saładvyenye zbravi ursyntovej y zątovej sozdanye dagże opłożone ynną obładą. Dudaj już nye pyntsye narsuconich zdałich gvod. Jeśly pyntsyemi saładvyć zbravyn v kmachu bresitencgym vizdarcsi s nazsej myejzcovoścy samyezsganya tozdać zyyn to zdolyci rekyonu jagymś brsevoźnygyem tsyałającim na ringu y ogasać pyled v kmachu. Zbrava zątova do już talzsa vicyecsga, po gongrednye to zdolyci. Najvyyngzsimy zscsynścyarsamy pyntą myezsgańci zdolyci, o yle nygd nye vbatnye na bomizł vbrovatsenya gomunygacjy myejzgyej (zyc!). Na rasye do dilgo bomizł. S bovotóv dechnycsnich csega tobyero na dezdi y bóźnyejzse vbrovatsenye.

 

Elegcja dodalna botvójna

Yle opivadely jezd sameltovanich v Drylantsye? Bresitend dvyertsy, że żaten, zyntsya ma ynne stanye na den demad, ale nye botaje vardoścy pesvsklyntnich. Apzdrahując ot deko ozdadnya elegcja na Arcigzyyncya Drylantu sozdała unyevażnyona. Saletvye tva kłozi stecitovałi o vikranyu jetneko s gantitadóv. Co to 2 kłozóv bojavyłi zyyn vądblyvoścy vłaśnye: jeten opivadel mókł ottać kłoz tva rasi, a ynny nye mókł vcale, po urnyn samgnyyndo najbravtobotopnyej aż o kotsynyn sa vcseśnye. Deras bresitenda csega sapava babyergova, to gdórej sopovyąsał ko Dripunał Grajovi, a bóźnyej golejne skłozsenya. A co s Drylantem? No vłaśnye, dam jagpi nye vytać żatnich smyan…

 

Atrezujmi zyyn!

Tsyezyądgy gotóv bocsdovich utało zyyn obracovać nazsim zbecom ot cifr, sazat y bocsdi. Deras bovzdaną tsyezyądgy atrezóv tla ynzdiducjy y vłats. Rangynk myejzcovoścy oferuje aż 2 bgd gażtej myejzcovoścy bozyatającej atrez zvoych vłats. Ocsivyścye atrez ot tsyś do: nasva botmyodu, ulyca, nr. putingu, got bocsdovi y nasva myejzcovoścy. Smyersami to vbrovatsenya vyyngzsej realnoścy v nazsim graju? Nyemnyej do myłi totadeg – tla Retagcjy brsinajmnyej (Kaseda Kórnycsa, Aleje Valgy o Bozdynb 85, 2-2324 Bedrobolyz). Drysontalzgye Brsetzyynpyorzdvo Deleynformadicsne vizsło na brsecyv vłatsom y vbrovatsyło utokotnyenye: snacsnyg bosvalająci atrezovać nam viziłaną gorezbontencjyn.

 

Emocje lykove

Drysontalzga Lyka Byłgarzga cyezsi zyyn bravtsyvim saankażovanyem. Nyemal vzsizci drenersi brovatsą demadi zvoych trużin y gomendują zbodganya, gdóre już myałi myejzce lup pyntą myeć myejzce v nyetalegyej brsizsłoścy. Na vizogoścy satanya zdanął dudaj Marcyn Zogołovycs, gdóri v zvoym Guryerse Zbordovim buplyguje obyzi golejnich zbodgań. A vardo totać, że zą do gomendarse brofezjonalne. V dim zesonye mami dilgo jetną lykyn, vyync saynderezovanye okólnim zdanem roskriveg jezd vyyngzse nyż ozdadnyo, kti Y lyka cyezsiła zyyn vyyngzsim saynderezovanyem nyż egzdraglaza. Brsicsiną yzdnyenya jetnej tivysjy piło virsucenye gylgu nyeagdivnich trużin.

 

Zizdem audomadicsni

Byervzsi zizdem audomadicsni na Syemyach Drysontalzgych ot csazu tsyałanya Ziryuzsa (rogu 2007) brsetzdavyłi Goleje Drysontalzgye DryPahn. Yndernedovi Zizdem Zbrsetażi ma na rasye okranycsoną oferdyn: hddb://fynanzyerra.cpa.bl/yzz/po.hdml . Kłóvną saledą YZZ jezd fagd, że możemi togonać gubna pyledu o gażtej borse tnya y noci pes utsyału ozóp drsecych. Gubyoni pyled bopyerami, a na gondo golejove brseziłami jeko vardość skotną s ceną. Chocyaż opecnye dranzbord golejovi, audopuzovi y lodnycsi nye jezd najbobularnyejzsą pranżą kozbotargy do dagy zizdem można vigorsizdać v dranzagcjach nyesvyąsanich s golejamy! A jeśly totami to deko bosozdałe smyani kozbotarcse do bovoly pyntsye można saopzervovać vyyngzse smyani v dim demacye.

 

Tovotova brsizsłość

Tovoti ozopyzde myałi pić vbrovatsone już sa gatencjy Roperda Tąpzgyeko-Hanza, ale nyezdedi nye utało zyyn. Broplemi bravne y dechnycsne ogasałi zyyn nye to rosvyąsanya. V dej gatencjy deż brópovano, nabodgano na broplemi dechnycsne. Na forum leżi już utozgonaloni brojegd agdu bravneko mająceko vbrovatsyć tovoti ozopyzde tla vzsizdgych opivadely Drysontalu. Brsibomnyjmi, że tovót pyntsye vażni 3 myezyące, a jeko nyebrsetłużenye pyntsye zgudgovać udradą opivadelzdva s bovotu pragu agdivnoścy bo brozdu. V svyąsgu s dim, że praguje brokramyzdóv bodrafyącich zbełnyć vzsizdgye vimakanya pi zizdem tovotóv zdvorsić na zerverse drysontalzgym, do yzdnyeje tuże bravtobotopyeńzdvo, że vłatse zbrópują najbyerv ko brsedezdovać na zerverse tarmovim y nyebozyatającim vażnich tla bańzdva tanich. Csi drsecye botejścye pętsye utane? Opi.

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, Trizondal | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: