Poziom życia w państwach wirtualnych

Każdy państwo jest inne, każde ma wady i zalety, każde ma swoją specyfikę i ustrój. Jest tylko jeden wspólny mianownik: obywatele, którzy w każdym państwie chcą czegoś bardzo podobnego, jeśli nie tego samego: aktywności, dobrej zabawy, aktywnej prasy, pluralizmu oraz pewnego jutra.  Kilka tygodni temu w Kurierze ukazał się ranking polskich mikronacji pod względem liczby mieszkańców (obywateli), a jeszcze wcześniej w gazecie Tuulema ranking starszeństwa państw wirtualnych.  Żaden z tych rankingów oczywiście nie oddaje pozycji i potęgi państw w v-świecie. Właściwie nie ma wymiernych danych do porównania, których wynikiem byłoby stwierdzenie, że jakaś mikronacja jest potężniejsza lub lepsza od drugiej, bo tak naprawdę co znaczą te słowa?  Gazeta Górnicza poszła w innym kierunku. Postanowiliśmy zebrać dane dotyczące 9 państw wirtualnych działających na forum i porównać poziom życia w nich przedstawiony za pomocą 12 wskaźników:  liczby wiadomości na forum (7% oceny), liczby obywateli (10%),  okresu istnienia państwa (8%), potencjału informatycznego (21%), frekwencji aktywnych obywateli (7%), liczby aktywnych obywateli (10%), liczby artykułów prasowych (8%), potencjału sportowego (5%), przejrzystości przepisów prawa (8%), niepokoi społecznych (8%), inicjatywy międzynarodowej (8%) oraz wskaźnika HSS (8%).  Dlaczego przyjęto takie, a nie inne kategorie porównawcze? Jasne, że ile osób, tyle wyobrażeń o miernikach poziomu życia wirtualnego, jednak te uznaliśmy za wiarygodne i porównywalne w największej liczbie mikronacji. Co nie znaczy, że inne są złe lub niewiarygodne.

Poniżej przedstawiam Wam szersze opracowanie zasad punktacji dla państw:

Kategoria oceny: możliwe punkty do zdobycia (maksymalnie)

I Potencjał mikronacji : 8 pkt + 12 pkt + 10 pkt + 26 pkt = 56 pkt
1. Liczba postów miesięcznie wg listy:
 • mniej niż 500 postów/mc – 0 pkt
 • 500 – 1000 postów/mc – 1 pkt
 • 1001 – 1500 postów/mc – 2 pkt
 • 1501 – 2000 postów/mc – 3 pkt
 • 2001 – 2500 postów/mc – 4 pkt
 • 2501 – 3000 postów/mc – 5 pkt
 • ponad 3000 postów/mc – 8 pkt
Uzasadnienie: mikronacje oparte są o wymianę poglądów na forum (bądź liście dyskusyjnej), więc niska aktywność w tym miejscu świadczy o słabości państwa. Przy czym liczby same nie powinny mieć decydującego wpływu na wyniki.
2. Liczba obywateli (wg listy):
 • 0-2 – 0 pkt
 • 3-5 – 1 pkt
 • 6-8 – 2 pkt
 • 9-10 – 3 pkt
 • 11-13 – 4 pkt
 • 14-15 – 5 pkt
 • 16-18 – 6 pkt
 • 19 – 25 – 7 pkt
 • 26 – 30 – 9 pkt
 • Więcej niż 30 – 12 pkt
Uzasadnienie: im więcej osób bierze udział w zabawie w państwo wirtualne, tym ciekawiej. Można w 3 osoby pisać tyle, co w 6, ale ciekawiej będzie w drugim przypadku…
3. Okres istnienia:
 • mniej niż 6 mc – 0 pkt
 • 6 miesięcy do roku (nie wlicza się) – 1 pkt
 • od roku do dwóch lat (nie wlicza się) – 2 pkt
 • od dwóch lat do trzech lat (nie wlicza się) – 3 pkt
 • od trzech lat do pięciu lat (nie wlicza się) – 5 pkt
 • od pięciu do ośmiu lat (nie wlicza się) – 6 pkt
 • więcej niż 8 lat – 10 pkt
Uzasadnienie: im dłużej państwo istnieje w v-świecie tym lepiej dla niego, tym bardziej świadczy to o jego stabilności o lojalności jego mieszkańców.
4. Potencjał informatyczny:
Sumuje się wg liczby elementów występujących:
 • forum/ld – 1 pkt
 • strona – 5 pkt
 • system gospodarczy (skrypty zewnętrzne) – 20 pkt
 • system gospodarczy (Ultimate Points) – 10 pkt
 • obieg pieniądza przez narrację – 5 pkt
Uzasadnienie:  stworzenie strony nie wymaga wielkiej wiedzy technicznej, dlatego jest to punktowane. Z drugiej strony, gospodarka obecnie w v-świecie jest produktem bardzo pożądanym i dlatego należy uwzględnić ją w takich badaniach.
II. Wykorzystanie potencjału : 7 pkt + 12 pkt + 10 pkt + 5 pkt + 5 pkt + 10 pkt + 10 pkt + 10 pkt= 69 pkt
1. Aktywni na nieaktywnych:
Obliczamy tak: liczba obywateli biorących udział w ostatnich wyborach/głosowaniu/liczba łączna obywateli * 100%. W przypadku, gdyby nie było żadnych wyborów to na podstawie innych czynników.
 • mniej niż 26% – 0 pkt
 • 25%-39% – 2 pkt
 • 40% – 49% – 3 pkt
 • 50% – 59% – 4 pkt
 • 60% – 79% – 5 pkt
 • 80% – 100% – 7 pkt
Uzasadnienie: jeśli na liście obywateli są osoby, które nie biorą udziału w głosowaniu, to musi to mieć jakieś logiczne wytłumaczenie. Jednak im większe zaangażowanie społeczeństwa w sprawy kraju tym lepiej, tym ciekawiej.
2. Liczba aktywnych obywateli:
Obywatele, którzy logowali się na forum w ciągu ostatniego miesiąca
 • 0-2 – 0 pkt
 • 3-5 – 1 pkt
 • 6-8 – 4 pkt
 • 9-10 – 5 pkt
 • 11-13 – 6 pkt
 • 14-15 – 7 pkt
 • 16-18 – 8 pkt
 • 19 – 25 – 9 pkt
 • 26 – 30 – 10 pkt
 • Więcej niż 30 – 12 pkt
Uzasadnienie: Sama frekwencja często nie przedstawia prawdziwej liczby zaangażowanych w życie kraju osób. Stąd potrzeba jest poszukania także innego miernika.
3. Potencjał prasowy:
Liczba artykułów (TV i radio wliczane) wydanych średnio w przeciągu tygodnia liczona w okresie dwóch tygodni.
 • 0 – 0 pkt
 • 1 – 2 pkt
 • 2 – 6 pkt
 • 3 – 5 – 8 pkt
 • 6 – 8 – 9 pkt
 • więcej niż 8 – 10 pkt
Uzasadnienie: aktywność mediów świadczy o sile aktywności danego państwa
4. Potencjał sportowy:
Czy dany kraj bierze udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez MUP?
 • tak – 5 pkt
 • nie – 0 pkt
 • nie, ale w ciągu ostatniego miesiąca jego obywatele brali udział w innych rozgrywkach sportowych niekoniecznie piłkarskich – 5 pkt
Uzasadnienie: sport nie jest obowiązkowy, tak samo jak nie jest obowiązkowe wszystko inne w v-świecie, jednak to kolejny aspekt v-życia, który warto mieć w swoim kraju.
5. Centralny zbiór aktów prawnych:
Czy istnieje jedno miejsce, w którym zgromadzono wszystkie akty prawne aktualne?
 • nie – 0 pkt
 • tak – 10 pkt
Uzasadnienie: im większa jest przejrzystość w tym zakresie tym lepiej dla obywateli i gości, oczywiście także tym bezpieczniej.
6. Niepokoje:
Czy w ciągu ostatniego miesiąca doszło w państwie do niepokoi (próba zamachu stanu, wyroki banicji na opozycję itp.)? Na podstawie prasy i sytuacji wewnątrzkrajowej.
 • nie – 10 pkt
 • sprawa niewyjaśniona – 0 pkt
 • tak – (-10) pkt
Uzasadnienie: stabilność danego państwa jest bardzo istotna.
7. Inicjatywy międzynarodowe:
Czy państwo (bądź jego obywatele ogółem) biorą udział w inicjatywach o wymiarze międzynarodowym (w ciągu ostatniego miesiąca)? Wynik poskładać z czynników ocenianych.
 • udział w imprezach sportowych (nie wliczać MUP!) – 5 pkt
 • udział w imprezach kulturalnych – 5 pkt
Uzasadnienie: nie ma obowiązku brania udziału w inicjatywach innych państw, ale udział taki uatrakcyjnia zdecydowanie zabawę.
8.Wskaźnik HSS: opis tutaj (klik)
Państwo:
 • posiada od 1 do 10 pkt HSS – 10 pkt
 • posiada od 11 do 20 pkt HSS – 9 pkt
 • posiada od 21 do 30 pkt HSS – 8 pkt
 • posiada od 31 do 40 pkt HSS – 6 pkt
 • posiada 41 lub więcej pkt HSS – 0 pkt
Uzasadnienie: Im bardziej równomierny podział aktywności tym mniejsze szanse, że państwo wpadnie w problemy aktywnościowe w przypadku nieaktywności jednego obywatela.

Do analizy wybrano: Księstwo Sarmacji, Królestwo Dreamlandu, Federację Al Rajn, Santanię i Burgię, Trizondal, Państwo Kościelne Rotrię, Królestwo Skarlandu, Królestwo Agurii oraz Królestwo Nordii.  Wyniki ogólne prezentują się następująco (na możliwych 125 pkt):

 • 117 pkt – Księstwo Sarmacji
 • 115 pkt – Królestwo Dreamlandu
 • 90 pkt – Federacja Al Rajn
 • 90 pkt – Trizondal
 • 75 pkt – Królestwo Nordii
 • 67 pkt – Państwo Kościelne Rotria
 • 63 pkt – Królestwo Agurii
 • 48 pkt – Arcyksięstwo Santanii i Burgii.
 • 41 pkt – Królestwo Skarlandu

Jako, że samemu nie sposób zebrać tych wszystkich danych, w ich zbieraniu pomogli obywatele państw, w których prowadzono badania. Przy czym nie zawsze można uniknąć błędów i pomyłek, stąd prosimy o wyrozumiałość.  Interesujące jest, że 9 państw na 1125 możliwych punktów zdobyło 706 pkt. Z tym zastrzeżeniem, że dane dla państw zbierane były w okresie 21.08-21.09.  Bardzo interesujące okazać się może drugie wydanie rankingu, nie ze względu na porównywanie państw między sobą, co porównywanie zmiany poziomu życia w danym państwie na przestrzeni czasu.  Wartym zauważenia jest, że punktowanie różnych aspektów życia spłaszcza różnice między mikronacjami.  Trudno bowiem obronić tezę, że w ostatnim państwie rankingu żyję się w 30% tak dobrze jak w najlepszym państwie.

Analizując jednak poszczególne (wybrane) elementy punktacji, można zauważyć, że bez zmian najludniejszym polskim państwem wirtualnym pozostaje Księstwo Sarmacji.  Interesującym jest, że większość państw wyżej wskazanych dba o to by odbierać obywatelstwa osobom nieaktywnym i tak w większości państw frekwencja wyborcza (aktywnościowa) waha się od 80% do 100% wszystkich obywateli. Co zaś tyczy się prasy, radia i telewizji, tutaj państwa wirtualne dzielą się albo na te z dużą częstotliwością wydawania artykułów prasowych (Sarmacja, Dreamland, Al Rajn, Trizondal, SiB) jak i ze znikomą. A więc rynek prasowy albo istnieje i jest silny, albo wcale nie działa. Dzięki wymianie medialnej na Planecie oraz publikowaniu artykułów prasowych w wielu krajach jednocześnie, nie można mówić o odcięciu od informacji obywateli jakiegokolwiek państwa. Zadaniem prasy w mikroświecie jest nie tylko informować, ale także poruszać do dyskusji, kontrolować, to zapewnia jedynie prasa krajowa. Stąd właśnie w rankingu uwzględniono wyłącznie artykuły krajowych agencji prasowych.

Jak już we wstępie pisano, miernik poziomu życia nie jest wcale doskonały i bardziej właściwe byłoby porównywanie wzrostu/spadku poziomu życia w jednym państwem w porównaniu do drugiego państwa w danym okresie, w ten sposób mielibyśmy bowiem miernik rozwoju państw wirtualnych, który już byłby miernikiem wiarygodnym i możliwym do zastosowania zarówno w dłuższym jak i krótszym czasie. Mogłoby to się stać także elementem debat politycznych w poszczególnych państwach. Zaletą sposobu obliczania poziomu życia w mikronacjach jest fakt, że każdy może na własną rękę go obliczać w swoim kraju. Jedyną niedogodnością może być kwestia liczenia wiadomości na forum.

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg | 13 Komentarzy

Zobacz wpisy

13 thoughts on “Poziom życia w państwach wirtualnych

 1. Paweł Z.

  Powiedz mi, socjalistyczna świnio, po cholerę robicie tego typu statystyki? Czemu lub komu ma to służyć?

 2. Tomasz Anter

  Świetne opracowanie. „Przegląd Osteryjski” postanowił samodzielnie wyliczyć statystyki dla Rzeczpospolitej Eskwilińskiej: http://eskwilinia.pl/index.php?s=art&u=41 której niestety zabrakło w tym zestawieniu.

 3. RE zabrakło, gdyż w okresie 21.08 – wrzesień Rzeczpospolita używała cały czas starego forum, na którym brak było danych dotyczących postów.

  • Paweł Z.

   Czy Was popierdoliło? Liczyliście napisane posty we wszystkich mikronacjach? Może mi kurwa źdźbła trawy policzycie w ogrodzie, aby stwierdzić poziom mej trawy? Co Wy do kurwy nędzy wciągacie? 😀

 4. Cheewazz Khadil

  Ciekawe opracowanie. Gratuluje dobrze wykonanej pracy 😉

 5. i

  Hans wciąga pieprz. Marcelu, czemu nie wziąłeś pod uwagę Królestwa Surmenii, Eskwilinii czy MAW? Żeby podwyższyć statystyki Trizondalu? I to ma być wiarygodne? Przykro mi, ale jeżeli wszystkie duże mikronacje nie zostały uwzględnione, to te zestawienie nie jest wiarygodne.

 6. Chciałem wziąć pod uwagę inne państwa, ale w jaki sposób miałem liczyć posty w tych państwach? Niestety nie znalazłem tam danych, na podstawie których można by to wyliczyć, a liczyć poszczególnych postów nie zamierzam. Co do Eskwilinii to zmieniała forum, znamienne, że w sierpniu miała 20 obywateli, teraz podaje się 6. Zestawienie można poszerzać o kolejne kraje, każdy może to obliczyć dla swojego państwa, ale ono najbardziej nadaje się w odniesieniu do ostatniego akapitu artykułu.

 7. sokn

  Bardzo ciekawe analizy. Trzeba przyznać, że sytuacja jednak jest w miarę stabilna i założone w poprzedniej dekadzie (i wcześniej) mocne fundamenty mikronacji opierają się burzom dziejowym. Gratuluję obywatelom i mieszkańcom krajów wirtualnych.

  • Paweł Z.

   Wszystkie wymienione kraje wraz z wiecznie niezadowoloną prostytutką Eskwilinią tworzą jedno wielkie kółko wzajemnej masturbacji. Choć wiem, że w Dreamlandzie tworzą się koła, które próbują w niektórych sferach wychodzić z tego kółka i chwała im za to. 🙂

 8. Kto to jest Paweł Z. – nie można buca zbanować czy coś?

  • Markus Vilander vel. Paweł Zanik. Nie ma sensu go banować, on musi tak popisać, by życie dla niego stało się piękniejsze, nie chcę mu zabierać tej ostatniej przyjemności 🙂

 9. a zskhiw ma 31 punktów .calkie miezle

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: